Tác Giả
BÙI VĨNH PHÚC
đôi dòng về bùi vĩnh phúc

Bùi Vĩnh Phúc sinh năm 1953 tại Hà Nội. Dạy Việt văn và Pháp văn ở Sàigòn cho đến 1977. Sống ở Mỹ từ 1978. Dạy học và làm việc trong ngành Tâm lý-Xã hội trong vòng 25 năm trở lại đây. Hiện dạy Anh văn cũng như Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam tại California State University, Fullerton và Golden West College.

Làm thơ từ 1968. Viết lý luận phê bình văn học từ 1982. Trong ban chủ biên cũng như đã cộng tác với nhiều tạp chí văn học và nghiên cứu tại Mỹ và trên thế giới. Những tác phẩm đã xuất bản tại Mỹ có thể kể: 
• Trịnh Công Sơn / Ngôn ngữ & những ám ảnh nghệ thuật (2005). 
• Lý Luận và Phê Bình / hai mươi năm văn học Việt ngoài nước (1975-1995) (1995) 
• Ngôn Ngữ và Văn Hóa Việt Nam (giáo trình đại học) (1992) 
• Ở Một Nơi Nào (giáo trình đại học/tuyển, biên tập, giới thiệu) (1995) 
• Quê Hương, Cầm-Tấu-Khúc Kỷ Niệm (tâm bút) (1982) 
• Những Cơn Mưa Trở Về (tùy bút) (1981, 1987)

Cũng cùng viết chung trong một số công trình nghiên cứu văn học Việt Nam hải ngoại như: 
20 Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại 1975-1995 (1995), Tuyển Tập Truyện Ngắn Hai Mươi Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại 1975-1995 (1995)…

 

bài đã đăng của bùi vĩnh phúc


Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Một Cách Nhìn 13 Năm Văn Chương Việt Nước Ngoài 1975-1988
Bùi Vĩnh Phúc
2
Như Chiếc Riều Đập Vỡ Mặt Băng Bùi Vĩnh Phúc
3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5500 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt