Tác Giả
CAO HUY THUẦN

Giáo Sư Cao Huy Thuần

Cao Huy Thuần là ai?

Có lẽ nhắc đến “Sợi tơ nhện” thì người ta sẽ nhớ ngay đến cái tên tác giả chính là Cao Huy Thuần. Trái với Nguyễn Nhật Ánh, ở Cao Huy Thuần sẽ có những giá trị cốt lõi về lịch sử lớn lao. Vậy cuộc sống và tiểu sử của nhà văn kiêm giáo sư đại học người Pháp gốc Việt này bao nhiêu người đã được biết?

 

Tiểu sử tác giả: Cao Huy Thuần là ai?

Hiện nay, ngoài việc là một giáo sư đại học ngành Chính trị học tại Pháp, Cao Huy Thuần còn là nguyên giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Cộng đồng Âu châu tại Picardie University. Ông hay thường xuyên về Việt Nam giảng dạy, nói chuyện cũng như dự các hội thảo, tham gia tổ chức các Tuần lễ văn hóa Phật giáo tại Pháp và cả Việt Nam.

§  Tên thật & bút danh: Cao Huy Thuần

§  Nơi sinh: Tại Huế

cao huy thuần là ai
Cao Huy Thuần – Tác giả nổi bật của dòng văn học chính trị

Con đường sự nghiệp của Cao Huy Thuần

§  Từng học tại đại học Luật Sài Gòn từ 1955 đến 1960.

§  Ông từng dạy tại Đại học Huế từ 1962 đến 1964.

§  Ông bắt đầu viết báo và cho xuất bản tờ báo Lập Trường vào năm 1964 trước khi sang Pháp du học.

§  Đầu năm 1969, tác giả Cao Huy Thuần bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Paris.

§  Sau đó trở thành Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Cộng đồng châu Âu tại Đại học Picardie.

Ông đã in rất nhiều tác phẩm bằng tiếng Pháp về khoa học chính trị và quan hệ quốc tế. Với tiếng Việt, Cao Huy Thuần đã viết rất nhiều bài báo tại Việt Nam và được đánh giá là các tác phẩm văn chương chính trị có tầm ảnh hưởng nhất định.

Danh sách tác phẩm của tác giả người Pháp gốc Việt Cao Huy Thuần

§  Thượng đế, Thiên nhiên, Người, Tôi và Ta (Triết lý luật và tư tưởng Phật giáo) (2000)

§  Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam, 1857-1914 (2002)

§  Từ Đông sang Tây (2005)

§  Tôn giáo và xã hội hiện đại (2006)

§  Nắng và hoa (2006)

§  Thế giới quanh ta (2007)

§  Thấy Phật (2008)

§  Khi tựa gối khi cúi đầu (2011)

§  Chuyện trò (2012)

§  Nhật ký sen trắng (2014)

§  Sợi tơ nhện (2015)


Nguồn:
https://kesachonline.com/cao-huy-thuan-la-ai.html
STT


   Đề Tài
(bấm vào đề tài đọc tiếp)

Tác Giả

01
Thầy Trí Quang: Một Trang Lịch Sử
Cao Huy Thuần
02
Bản Chất Văn Hóa Của Cuộc Đấu Tranh Phật Giáo Trong Pháp Nạn 1963
Cao Huy Thuần
03
Trị Quốc Mà Cực Đoan Thìu Hỏng
Cao Huy Thuần

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 6200 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt