Tác Giả
  CUNG TÍCH BIỀN 


Nhà Văn Cung Tích Biền
(cungtichbien.com)

Nhà văn Cung Tích Biền tên thật Trần Ngọc Thao, sinh năm 1937 tại Thăng Bình, Quảng Nam. Từ 1970 là giảng viên Trường Sĩ Quan Hành Chánh Sài Gòn. Ông giải ngũ năm 1973 với cấp bậc Đại úy. Sau đó làm Giáo Sư Thỉnh Giảng Viện Đại Học Cộng Đồng Quảng Đà, Đà Nẵng.
Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Ông Dương, Ông Đã Về Trời
Cung Tích Biền
2
Xứ Động Vật Màu Huyết Dụ
Cung Tích Biền
3
Xứ Động Vật Mưa Hồng
Cung Tích Biền
4
Xứ Động Vật Vào Ngôi
Cung Tích Biền
5
Vỡ Hoang Trước Bình Minh
Cung Tích Biền
6
Nhà Thơ Hữu Loan, Lần Gặp Mặt
Cung Tích Biền
7
Phỏng Vấn Nhà Văn Cung Tích Biền
Lý Đợi
8
Bạch Hóa
Cung Tích Biền
9


10


11


12


13


14

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 6100 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt