TÁC GIẢ
ĐẶNG VĂN NHÂM

            Đặng Văn Nhâm
(dangvannham.blogspot.com)

THƯ MỤC

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
LS Trần Chánh Thành Đã Coi Cái Chết Nhẹ Như Lông Hồng...
Đặng Văn Nhâm
2
Mỗ Xẻ Và Phê Bình Những Tiết Lộ "Bí Mật Hậu Trường..."Của NVN
Đặng Văn Nhâm
3
Những Buổi Chợ Chiều Tháng 4 Đen Năm 75
Đặng Văn Nhâm
4

 

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 9100 Tác phẩm )


Email:thuky@vietnamvanhien.org 
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.