Tác Giả

ĐINH TỪ THỨC

   Ký giả Đinh Từ Thức nguyên là một giáo sư Trung học tại Sài gòn trước khi chính thức bước vào làng báo năm 1957, phụ trách trang Sinh Viên Học Sinh hàng tuần trên Nhật Báo Tự Do.  Nổi tiếng với bút hiệu Sức Mấy, ông là người chuyên viết phiếm luận rất được độc giả ưa chuộng trên các nhật báo Sống, Saigon Báo, Hoà Bình, Chính Luận,... Cùng với nhà thơ Nguyên Sa, ông là người sáng lập tờ bán nguyệt san Gió Mới, một tạp chí chuyên đề về giáo dục và đồng thời cũng là Tổng Thư Ký của nguyệt san Luận Đàm, cơ quan ngôn luận của Tổng Hội Giáo Giới Việt Nam cuối thập niên 50, đầu 60. Hiện nay ký giả Đinh Từ Thức đang cộng tác thường xuyên với tạp chí Thế Giới Ngày Nay.

- Sang Mỹ 1975, sống, làm việc, hưu trí tại Bắc Virginia.

Nguồn:http://nguoiviethaingoai.org/tieusu.html

Nguồn:https://www.voatiengviet.com/author/25127.html


Nguồn:http://trungvuong6370.blogspot.com.au/2013/03/ai-hoi-trung-vuong-hai-ngoai-t-ai-thu.html
STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả


4
Từ Trại Giam Đến Trại Guam
Đinh Từ Thức
3
42 Năm, Hai Thế Hệ, Hai Lối Sống Của Người Việt LV
Đinh Từ Thức
2
30-4-75: Ai Giải Phóng Ai và Ai Thắng Ai Thua
Đinh Từ Thức
1
Những Ngày Cuối Cùng Ở Việt Nam
Dinh Từ Thức


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 4800 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt