Tác Giả
LÂM HOÀI VŨTên thật là Nguyễn Thành Hưng.
Sinh năm 1949 tại Hà Nội.
Di cư vô Nam năm 1954.
Xuất thân trường Đại Học Khoa Học Saigon.

Nhập ngũ khóa 5/69 trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.
Tốt nghiệp khóa Sĩ Quan Không Phi Hành thuộc Bộ Tư Lệnh Không Quân /QLVNCH.Cấp bậc Trung Úy.
Sau 30/4/1975 bị tù qua các trại tù Phú Lợi (Bình Dương ),Trảng Lớn (Tây Ninh), Bù Gia Mập (Phước Long ).
Đầu năm 1980 bị đày đi kinh tế mới Long Thành.
Vượt biển được tàu Ý vớt, định cư tại Ý từ tháng 6/1980.


- Đã góp mặt trong bộ Tập Hợp Thi Ca:" Một phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Hải Ngoại 1975-2000". Quyển 2 do Văn Hóa Pháp Việt.

- Đã góp mặt Thi Tập" Ba Mươi Năm Niềm Đau Còn Đó"  do Văn Hóa Pháp Việt.

- Hội viên Thi Đàn Hoa Tiên tại Oklahoma từ năm 2000.

- Đã xuất bản thi tập" Lưu Vong Trường Khúc".

- Đã xuất bản thi tập "Giấc Mơ Hoa”.Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Xuân Viễn Xứ
Lâm Hoài Vũ
2
Bò Cộng Sản
Lâm Hoài Vũ
3
Còn Chờ Gì Nữa
Lâm Hoài Vũ
4
Tâm Sự Ngày Sinh Nhật
Lâm Hoài Vũ
5
Tình Huynh Đệ Chi Binh
Lâm Hoài Vũ
6
Hãy Mau Đứng Dậy
Lâm Hoài Vũ
7
Trưng Vương Khởi Nghĩa
Lâm Hoài Vũ
8
Noi Gương Trưng Nữ Vương
Lâm Hoài Vũ
9
Hẹn Giấc Mơ Xưa
Lâm Hoài Vũ
10
Mơ Ước Đầu Năm
Lâm Hoài Vũ
11
Biết Đến Bao Giờ ?
Lâm Hoài Vũ
12
Phất Cờ Khởi Nghĩa
Lâm Hoài Vũ

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 8500 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt