Tác Giả

LÂM LỄ TRINH


Luật sư Lâm Lễ Trinh
 

Cử nhân và Cao học Luật khoa (ĐạI hoc Luật khoa Hà Nôi). Tiến sĩ Luật khoa và Tiến sĩ Giáo dục Hoa kỳ.
   Chánh Nhất Tòa Thượng thẩm Saigon,trước khi tham gia Chính Phủ Ngô Đình Diệm với chức vụ Bộ trưởng NộI vụ (1955-1959). Đai sứ VNCH tạI Trung Đông và Ý Đai lợI (1960- 1964).
      Luật sư Tòa Thưởng thẩm Saigon, Giáo sư Học viện Quốc gia Hành chính, và trường Chính trị, Kinh Doanh Đà Lạt (1965-1975).
      Định  cư tại Californie năm 1975.
      Chủ nhiệm/chủ bút Tạp chí song ngữ Anh, Pháp Human Rights / Droits de l’Homme từ năm 1998. .Tác giả nhiều bài bình luận đăng trên báo chí Hoa kỳ, Canada và Âu châu. Đã xuất bản bốn tác phẩm:VỀ NGUỒN, Sinh lộ cho Quê Hương (2006),THỨC TỈNH, Quốc gia và Cộng sản (2007), VIETNAM, A PAINFUL TRANSITION (2007) và VIETNAM, TÉMOIGNAGES (2008).  

     Cố vấn Hệ thống  Việt Nam TV/Truyền thanh Hải ngoại, Washington DC.
     Điều hợp chương trình phỏng vấn truyền hình « Mạn đàm với Lịch sử »
Nguồn:http://diendannguoidanvietnam.com/

STT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
Mạn Đàm Với Đại Tướng Cao Văn Viên
Lâm Lễ Trinh
2
Cuối Cùng Dương Văn Hiếu Lên Tiếng
Lâm Lễ Trinh
3
Về Cái Chết Cuả VNCH
Lâm Lễ Trinh
4
Mạn Đàm Với BS Nguyễn Tường Bách
Lâm Lễ Trinh
5
Bí Ẩn Ba Vụ Án "Nam Kỳ"
Lâm Lễ Trinh
6
Nguyễn Phú Đức, Nguyễn Xuân Phong và..Viết về VNCH
Lâm Lễ Trinh
7
Lâm Lễ Trinh - Người Khơi Nguồn Lịch Sử
Giao Chỉ
8
Hoàng Văn Hoan Kẻ Tử Thù Của Lê Duẩn Tiếp Tôi Tại BK
Lâm Lễ Trinh p vấn
9
Hoài Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm - Sáng Lập Viên...
Lâm Lễ Trinh
10
Anh Hùng Trần Văn Bá
Lâm Lễ Trinh
11
Chín Năm Bên Cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Lâm Lễ Trinh


        Trở lại trang mặt