Tác Giả

LÂM VĂN BÉTrước 1975, tác giả làm việc và từng giữ các chức vụ:
Giáo sư, Giám học, Hiệu trưởng Trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho
Tổng Thư Ký Viện Đại Học Tiền Giang
Chánh Sở Học Chánh Định Tường
Sau 1975, ông làm Giám đốc Thư Viện Mile End ở Montreal, Canada. Hiện nay, ông về hưu và dành thời gian viết biên khảo


                                        Tuyển tập Lâm Văn Bé

Nguồn:https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/i-j-k-l-m/lam-van-be

STT  Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp) Tác Giả
1 Những Ngày Cuối Cùng Tại Dinh Độc Lập Lâm Văn Bé
2
Cộng Sản Việt Nam Qua Thơ Văn Phản Khán Và Châm Biếm Lâm Văn Bé
3 Trung Quốc: Một Cường Quốc Nửa Vời Lâm Văn Bé
4
Chuyện Tháng Tư Đen Lâm Văn Bé
   5
Người Tị Nạn Và Việt Kiều
Lâm Văn Bé


        Trở lại trang mặt