TÁC GIẢ
LÃO MÓC NGUYỄN THIẾU NHẪN

Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn
Trang Blog:https://nguyenthieunhan.wordpress.com
STT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
Khi Những Văn Nghệ Sĩ Hỏa Thiêu Sự Nghiệp
Lão Móc
2
Tôi Chưa Biết Mà Đã Gọi tên Anh
Nguyễn Thiếu Nhẫn
3
Ngô Thanh Hải Ch nhai lại...
Lão Móc
4
36 Năm Mới Có Một Ngày
Lão Móc
5
Nụ Cười Người Tử Tội
Nguyễn Thiếu Nhẫn


        Trở lại trang mặt