Tác Giả
LÊ BÁ HÙNGLÊ  BÁ  HÙNG

Lê Bá Hùng sinh năm 1948  tại Nha Trang
 Trước năm 1975 đã tốt nghiệp Cữ Nhân Luật tại đại học Sài Gòn.
Hành nghề Luật Sư Tại Nha Trang.

 Lut Sư Tòa Thượng Thm Huế  ~ Attorney at Law,  Huế  Superior  Court Bar

 Sau  Khi định cư tại Canada đã theo học:

  Thiết Ha Máy Móc  ~ Machine Designer (St Clair College, Windsor, Ontario, Canada)

 Thông Ngôn Vit/Anh & Anh/Vit được chun nhn bi B Tư Pháp Ontario Vietnamese/English & vice versa Interpreter accredited with the Ontario Ministry of the Attorney General (2011 – 2014)

 Thông Dch & Thông Ngôn Vit/Anh & Anh/Vit được chun nhn bi Hi Đng Đa Văn Hóa Windsor và Qun Essex, Ontario, Gia-nã-đi Vietnamese/English & vice versa Interpreter & Translator accredited with the Multicultural Council of Windsor and Essex County, Ontario, Canada (1985 – 2012)

Hin cư ng ti Windsor tiu bang Ontario - Gia Nã Đại


Emai: lehung1948@gmail.com

Nguồn: https://lehung14.wordpress.com/about/


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Huyền Thoại Và Sự Thật Cuộc Chiến Việt Nam
Lê Bá Hùng dịch
2
Cuộc Chiến Việt Nam Theo Quan Điểm Của Tướng VNCH
Lê Bá Hùng dịch
3


4


5
        Trở lại trang mặt