Nhà Thơ
LÊ CHÂN


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Cảm Tác Giữa Rừng Núi Hy Mã Lạp Sơn
Lê Chân
2
Đôi Vần Xin Tặng Riêng Anh
Lê Chân
3
Tiếng Mẹ Gọi Từ Ngàn Năm Lịch Sử
Lê Chân
4
Đồng Khô Hồ Cạn
Lê Chân
5
Lửa Nung Sôi Hào Kiệt
Lê Chân
6
Dậy ! Dậy Đi !
Lê Chân
7
Phá Xiềng Lê Chân        Trở lại trang mặt