TÁC GIẢ
  LÊ MAI LĨNH

Email: levanchinh11@aol.com
Tên thật Lê Văn Chính Gốc gác Quảng Điền, Triệu Phong, Quảng trị. Tức là SƯƠNG BIÊN THÙY, viết từ năm 1958, với nhiều thể loại. Trước 75 từng cộng tác với : Nghê Thuật, Khởi Hành, Gió Mới, Ngàn Khơi, Văn, Tiền Phong… Cựu Sĩ Quan QLVNCH. Khóa 1/68 Bô Binh Thủ Đức.
Dù trong gông cùm, xiềng xích,trước họng súng lưỡi lê, Thi sĩ vẫn lên tiếng và thơ đã có mặt.
(Nguồn:https://t-van.net/le-mai-linh-chum-tho-tinh-muon/)


THƯ MỤC

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Chuyến Tàu Cuối Năm
Lê Mai Lĩnh
2
Chùm Thơ Tình Muộn
Lê Mai Lĩnh
3
Núi Tà Dôn và Dấu Chân Y Uyên
Lê Văn Chính

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 8400 Tác phẩm )


Email:thuky@vietnamvanhien.org 
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.