Tác Giả
LÊ PHI ÔThiếu Tá Lê Phi Ô
Tiểu Đoàn Trưởng TĐ344/ĐPQ - Tiểu Khu Bình TuyTrang Blog:
http://lephio.blogspot.com/

 

Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Hối Ký Ly Hương
Lê Phi Ô
2
Người Ta Đi Lính Mang Lon
Lê Phi Ô
3
Tình Thù Rực Rỡ
Lê Phi Ô
4
Nó Và Biến Thiên Cuộc Đời
Lê Phi Ô
5


6


7


8


9


10Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 6900 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi
nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt