Nhà Thơ
LUÂN HOÁN


Chuẩn Úy Lê Ngọc Châu năm 1967


Luân Hoán


Tên thật Lê Ngọc Châu, sinh cuối năm Canh Thìn, vào ngày 10 tháng 01 năm 1941 tại nhà hộ sinh Tô Thành Giang ở Hội An Quảng Nam. 
Con ông Lê Hoán (gốc Liêm Lạc Hòa Ða, Quảng Nam ) và bà Nguyễn thị Luân (gốc Vĩnh Ðiện, Quảng Nam 
Ðịnh cư và trưởng thành tại Ðà Nẵng từ 1953. 
Mất chân trái tại mặt trận Mộ Ðức, Quảng Ngải vào cuối năm 1969.
Nghề tay phải: tham sự ngân hàng VNTT, ÐàNẵng.
Tạm cư tại Montreal Canada từ 02.02.1985.
Công nhân hảng Aronoff Canada (1986-1990)

Có bài đăng từ 1960 trên các báo :

 • Tuổi Xanh, Gió Mới, Thời Nay, Mai, Bách Khoa, Văn Học, Ngàn Khơi, Kỷ Nguyên Mới, Ðối Diện, Bộ Binh, ... (trước 1975)
 • Văn , Văn Học, Nắng Mới, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Nhân Văn, Thời Tập, Khởi Hành, Phố Văn, Chủ Ðề, Việt Báo, Hồn Quê, ... (sau 1975)
 •  

Trong Ban Biên Tập của các tạp chí :

 • Văn Học Sài Gòn (1964 - 1975) 
 • Nhận Thức, Huế 
 • Trước Mặt, Quảng Ngải 
 • Làng Văn , Canada (1986-1990) 
 • Sóng, Canada (1986 - 1991) 
 • Quê Mẹ, Pháp (từ 1986) 
 • Sóng Văn, Hoa Kỳ (từ 1996) 

Chủ trương nhà xuất bản Thơ (với các thi phẩm đã xuất bản của: Hà Nguyên Thạch, Phan Nhự Thức, Ðynh Hoàng Sa, Thành Tôn, Khắc Minh, Luân Hoán, ...)

Tác phẩm đã xuất bản:
Thơ:

 • Về Trời (Văn Học - SàiGòn, 1964) 
 • Trôi Sông (Văn Học - SàiGòn, 1966) 
 • Chết Trong Lòng Người (Ngưỡng Cửa, 1967) 
 • Viên Ðạn Cho Người Yêu Dấu (thơ, 1969 - tái bản, 1995) 
 • Hoà Bình Ơi Hãy Ðến (thơ 1970, cùng Lê Vĩnh Thọ, Phạm Thế Mỹ) 
 • Nén Hương Cho Bàn Chân Trái (thơ 1970, với nhiều bạn văn) 
 • Thơ Tình (thơ 1970) 
 • Ca Dao Tình Yêu (thơ 1970, với Khắc Minh) 
 • Lục Bát Ca (thơ 1970, cùng Lê vĩnh Thọ, nhạc Vĩnh Ðiện) 
 • Rượu Hồng Ðã Rót (thơ 1974, tái bản 1995) 
 • Hơi Thở Việt Nam (Sông Thu - Hoa Kỳ, 1986) 
 • Ngơ Ngác Cõi Người (Nhân Văn - Hoa Kỳ, 1989) 
 • Ðưa Nhau Về Ðến Ðâu (Nhân Văn - Hoa Kỳ, 1989) 
 • Cảm Ơn Ðất Ðá Trổ Thơ Lòng Ta Hạt Bụi Vu Vơ Bám Hoài (Kinh Ðô - Hoa Kỳ, 1991)
 • Mời Em Lên Ngựa (Sông Thu - Hoa Kỳ, 1994) 
 • Nuôi Thơm Chùm Kỷ Niệm Xanh (thơ, Canada , 1995) 
 • Cỏ Hoa Gối Ðầu (Sóng Văn - Hoa Kỳ, 1997)
 • Sông Núi Cùng Người Thơm Ngát Thơ (Thơ, Canada , 2002 )
 • Em Từ Lục Bát Bước Ra (trường ca Nhân Ảnh xb 2008)
 • Ổ Tình Lận Lưng (tập hợp một nửa phần thơ LH, 630 trang, bài nối bài, N.Ả xb, 2007)
 • Thanh Thi (Thư Quán Bản Thảo xb năm 2011)

 

Văn Xuôi:

    

 • Quá Khứ Trước Mặt (Nhân Ảnh xb 2006)
 • Dựa Hơi Bè Bạn 1 (Nhân Ảnh xb 2006)
 • Dựa Hơi Bè Bạn 2 (Nhân Ảnh xb 2007)
 • Tác Giả Việt Nam (dùng tên Lê Bảo Hoàng, tự điển tác giả Sóng Văn xb 2005 . N.Ả tái bản 2007)
 • Theo Gót Thơ (dùng tên Hà Khánh Quân, cảm nhận về thơ, N.Ả xb 2010)

 

Góp bài và có mặt trong các tác phẩm, tuyển tập :

·         Văn Học Hiện Ðại - Thi Ca Và Thi Nhân (Cao Thế Dung - Sài Gòn, 1969)

·         Văn Nghệ Xám (Thái Ðộ - Sài Gòn, 1970)

·         Người Của Năm 74 (Phổ Thông - Sài Gòn, 1974)

·         Hội Tuyển Thi Ca (PTTNHDXH - Pháp, 1986)

·         Ngọn Cỏ Khô Trên Thung Lũng Mùa Xuân (Làng Văn - Canada, 1986)

·         Tìm Hiểu Nghệ Thuật Thơ Việt Nam (Nguyễn Hưng Quốc - Pháp, 1988)

·         Chân Dung Thơ Luân Hoán (nhiều tác gỉa, 1991)

·         Tìm Thơ Trong Tiếng Nói (Ðỗ Qúi Toàn - Hoa Kỳ, 1992)

·         Việt Nam Quê Hương Tôi (Lê Quang Xuân - Canada,1993)

·         Thơ Việt Nam Hiện Ðại (Hội nhà văn - Hà Nội, 1994)

·         Tuyển Tập Lục Bát Việt Nam (Văn Hóa - Hà Nội, 1994)

·         Thơ Tình Bốn Phương (Thái Doãn Hiếu và Hoàng Liên, nhà xuất bản Trẻ Sài Gòn, 1994) 

·         Tuyển Tập 20 Người Viết Canada ( Canada , 1995)

·         20 Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại (Hoa Kỳ, 1995)

·         Thơ Tình Việt Nam Và Thế Giới Chọn Lọc (Nguyễn Hùng Trương Khai Trí sưu tập, nxb Thanh Niên, VN)

·         An Anthology Of Vietnamese Poems (Huỳnh Sanh Thông, 96)

·         Lục Bát Tình Việt Nam ( nxb Ðồng Nai - Việt Nam , 1997)

·         Nguyên Sa Tác Gỉa Và Tác Phẩm 2 ( Hoa Kỳ, 1998)

·         Thơ Thái Tú Hạp (Hoa Kỳ, 1999)

·         Văn Học Miền Nam - Thơ (Võ Phiến - Hoa Kỳ, 1999)

·         Nhà Văn Nhà Thơ Hải Ngoại (Nguyễn đình Tuyến - Hoa Kỳ, 1999)

·         Thủ Ðức Gọi Ta Về (Trần Hoài Thư - Hoa Kỳ, 2001)

·         Nhiều tuyển tập của các hội đoàn Quảng Nam

 

Sách Nhận định thơ LH:

     

      Chân Dung Thơ Luân Hoán  (nhiều tác giả, Kinh Đô Ấn Quán Hoa Kỳ xb 1991)

     Luân Hoán Một Đời Thơ (nhiều tác giả, Nhân Ảnh xb 2005)

 

Sách sẽ in:

·         Thơ Thơm Từ Gốc Rễ Tỉnh (400 trang thơ)

·         Luân Hoán Nhìn Từ Thi Ca (nhiều tác giả)

Nguồn:http://luanhoan.net/gocchung2013/html/bm%2009-8-2013%2016.htm


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Xuân Phổ Cuộc Hành Quân Đầu Đời Binh Nghiệp
Luân Hoán
2
Trong Sân Trường Bữa Ấy
Luân Hoán
3
Luân Hoán Một Nhà Thơ Xưa Nay Hiếm
Trần Trung Thuần
4
Cuộc Tôi Trên Đất Quảng Nam
Luân Hoán
5
Thơ Luân Hoán 2016
Luân Hoán
6

        Trở lại trang mặt