Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 


 Sept 21, 2015 

 

 

Quốc Nội Công Bố Ra Đời

 Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mI5WIAM6jhA

 

(Nghi thức công bố)

 

CÔNG BỐ THÀNH PHẦN BAN CHẤP HÀNH

LỰC LƯỢNG QUỐC DÂN DỰNG CỜ DÂN CHỦ

 

Chủ Tịch: Ông Trần Anh Kim Trung Tá QĐDN Việt Nam

Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Trịnh Khả Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Trần Quốc Huy Sĩ Quan Quân Lực VNCH

Phát Ngôn Nhân: Ông Lê Ái Quốc Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân

 

Tổng Tư Lệnh Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Trung Tướng Trần Việt

 

Phát Biểu

Chào Mừng Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ  Dân Chủ Ra Đời

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4NYNDCdV3E

 

(Nghi Thức công bố từ phút 00’00” đến phút thứ 37’30”)

(Phần phát biểu chúc mừng & ủng hộ Lực Lượng (từ phút 37’30” đến 1:38’)

 

Ông Lê Ái Quốc - Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân

LM Phero Phan Văn Lợi - BĐH K.8406

Chị Hồng Khương – Phong Trào Phụ Nữ VN Hành Động Cứu Nước

 Cô Lê Chân – Radio Toàn Dân Cứu Nước

Ông Trần Quốc Huy - Sĩ Quan QLVNCHThỉnh nguyện thư

vận động thả Trung Tá Trần Anh Kim

Nhà cầm quyền VC đã bắt giam trái phép ngày 20 Sept, 2015https://www.change.org/p/the-president-and-the-department-of-the-foreign-affairs-of-the-unites-states-international-federation-of-human-rights-leagues-the-security-police-of-the-communist-party-used-to-continue-to-flout-the-human-rigths

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

          Chuyển đến: TS Nguyễn Anh Tuấn                                                                                                                                      Trở lại trang mặt