TÁC GIẢ
LÝ ĐỨC QUỲNH

THƯ MỤC

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Lan Man Cuối Năm (họa thơ SQ)
Lý Đức Quỳnh
2
Hai Bà Trưng Khởi Nghĩa
Lý Đức Quỳnh
3
Vệ Quốc
Lý Đức Quỳnh
4
Kinh Hành (1 xướng - 3 họa)
Lý Đức Quỳnh 

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10000 Tác phẩm )


Email:thuky@vietnamvanhien.org 
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.