Tác Giả
LÝ TỐNG


TIỂU SỬ LÝ TỐNG

 Lý Tng sinh ngày 1 tháng 9 năm 1945 ti Huế, mất ngày 5/4/2019 tại Hoa Kỳ, gia nhp Binh chng Không quân năm 1965, thuc khóa 65A, và du hc Hoa K năm 1966. Vì trng tr mt niên trưởng hc ám, Lý Tng b k lut, b sa thi và tr v nước.

Lý Tng được tuyn vào hãng Pacific Architech & Engineer và ch trong vòng 3 tháng thc tp ngành Tho Chương Viên, anh t đng sa mt program chính ca hãng, gim thiu nhân s phòng Phân Tích t 5 nhân viên xung còn mt mình anh. Do công trng thn k đó, Lý Tng được Ch Tch Hi IBM Chapter Vit Nam đ ngh bu vào chc Phó Ch Tch và cp hc bng du hc ngành Programmer.

Nha Đng Viên đã gi Lý Tng nhp ngũ Khoá 4/68 Sĩ Quan Tr B Th Đc trước khi Lý Tng hoàn thành th tc nên anh b mt cơ hi du hc Hoa K ln th nhì. Lý Tng là người duy nht b sa thi vì k lut được tr li Không Quân Khoá 33/69 và tt nghip Hoa Tiêu ngành Quan Sát. Năm 1973, Lý Tng được hun luyn lái phi cơ A. 37, tr thành Phi Công Phn Lc Cường Kích.

Vn là người ca x c đô ngàn năm văn vt, Lý Tng là mt tng hp ca nhiu con người: Va giang h lãng t, va ngh sĩ, businessman, va là hoa tiêu gan lì gai góc. Đ cp đến các chiến tích ly lng ca Lý Tng, có câu nhn xét ca Phi công cùng Phi Đoàn Ó Đen thường được nhc nh đến: Nếu 4 Vùng Chiến thut có 4 Lý Tng, VC s không ngóc đu lên ni!  Sáu trong hàng trăm phi v T Thn ca Phi Đoàn 548 có s tham d ca Lý Tng gm:

(1) PHƯỚC LONG: Phi v đánh tan nhiu mũi tn công cu VC vào Tnh Phước Long, ngoài huy chương Anh Dũng Bi Tinh v chiến tích, Lý Tng còn được tưởng thưởng v giá tr Văn hc ca Bài Thơ Lý Tng din t li trn đánh ny.

(2) TÂY NGUYÊN: Phi v tiêu dit toàn b hàng trăm xe tiếp tế ca VC ta Tây Nguyên.

(3) ĐÈO PHƯỢNG HOÀNG: Phi v ngăn chn đo quân VC t chuyn quân t Ban Mê Thut v hướng Đèo Phượng Hoàng. Do say mê bn xe tăng VC, Lý Tng đã bay xung thp đến ni phi cơ b trúng mt s mãnh phi đn do mình bn ra cùng đt đá văng lên làm phi cơ b phế thi vì kính phòng lái và bng máy bay b thng 38 l đn!

(4) PHI V BOB: Bay theo s hướng dn ca Radar Đài Kim Báo. Trong Phi v này, Phi tun Trưởng không đánh bom, tưởng B Ch Huy chm nhm ta đ vì cht phát hin vòng đai Phi trường Phù Cát dưới l hng mây! Lý Tng Phi tun Phó, t đng bm bom theo phn x khi nghe hiu lnh vô tuyến thay vì theo lnh Phi tun Trưởng nên toàn b Phi công ca Phi đi bay theo sau đã th bom theo Lý Tng. Kết qu toàn b Sư Đoàn 3 Sao Vàng ca VC b tiêu dit và phi mt mt tun l mi chôn hết thi th đch quân.

(5) CU DZIÊN BÌNH: Mt đu cu chiến lược huyết mch ti ngã ba biên gii Vit- Miên- Lào, do 4 Trung đoàn Phòng không thin chiến nht ca VC trn gi, được VC dùng đ chuyn quân, vũ khí và tiếp liu t vào Tây nguyên. V đêm, khi phòng không đch khai ha, Dziên Bình bng rc sáng như Thành ph San Francisco va lên đèn! Nhóm phi công cm t gm 4 người. Lý Tng là người tình nguyn duy nht đu tiên và đng viên, kêu gi vài phi công bn cùng tham gia. Bn phn lc cơ A 37 ct cánh t Pleiku, bay đi Kontum đ đánh lc hướng đch, ri t Kontum, bay trên ngn c, dưới ngn cây men theo sườn đi, hm núi, đt kích t sát mt đt phóng vt lên, nhào xung đánh sp cu Dziên Bình. Theo s đánh giá ca Khi Tình Báo Chiến Lược, nếu không có phi v đánh sp cu Dziên Bình ca nhóm cm t Lý Tng, Min Nam VN đã rơi vào tay CS năm 1974 thay vì năm 1975!

(6) PHI V CUI CÙNG: Vào phút hp hi ca Quê M, Lý Tng thi hành phi v đánh sp cu Ba Ngòi gn Cam Ranh, ngăn chn làn sóng tiến công t ca Cng quân vào Phan Rang. Thy dân chúng đông như kiến, lũ lượt xô đy nhau qua cu chy gic, Lý Tng quyết đnh bay xung thp sát mt đt làm hiu đ dân chy nn tránh đi, nhưng dòng người c ào t tràn qua cu. Do trái tim đy lòng nhân ái luôn nghĩ đến s an nguy và tính mng dân lành vô ti, anh phi bay thp đến vòng th ba, nên khi va ly cao đ đ th bom, chiếc phn lc cơ A37 ca phi công Lý Tng b ha tin SA7 tm nhit VC bn trúng v thành nhiu mãnh. Anh đã tung cánh dù trong vòng la đn và b bt sau hơn 1 gi bôn tu vào ngày 5 tháng 4 năm 1975.

Lý Tng nm chung s phn vi nhng người tù ci to Min Nam. Sau gn 6 năm tù và 2 ln vượt ngc, Lý Tng đã trn thoát Tri tù A 30 tnh Phú Khánh ngày 12/7/1980. Ra khi chn tù đày, v đến Sài Gòn, Anh đt nhp phi trường Tân Sơn Nht 2 ln d đnh cướp máy bay ném bom B Ch Huy ti Tri A. 30 đ cu bn tù như đã ha. Mưu s không thành do toàn b phi cơ VNCH b b đi CS làm tht’’ bán st vn, tháng 9 năm 1981 Anh ri quê hương tìm t do bng đường b, xuyên qua 5 quc gia, dài hơn 3 ngàn cây s, trong thi gian gn 2 năm, trn thoát 3 nhà tù, cui cùng bơi qua eo bin Johore Baru t Mã Lai đến Singapore, và được chính ph Hoa K chp thun cho đi đnh cư ti M vào ngày 1 tháng 9 năm 1983.

Cuc hành trình tìm t do ca Lý Tng được các báo chí ni tìếng thế gii như Reader´s Digest, The Wall Street Journalca ngi là cuc vượt biên ly k vô tin khoáng hu, đc nht vô nh ca thế k 20 và được Tng Thng Ronald Reagan vinh danh qua nhn đnh: S can trường bt khut ca Lý Tng là mt biu tượng và ngun cm hng cho nhng ai mun biết cái giá ca t do. ’’

Đến Hoa K, sau 9 năm đèn sách, anh ln lượt đu các bng C nhân, Thc sĩ. Năm 1992 Lý Tng hoàn tt chương trình Tiến sĩ Chính Tr ngành Bang Giao Quc Tế và chun b trình Lun án Tiến sĩ ti Đi Hc New Orleans v đ tài Hc Thuyết Cht Xúc Tác: Cách Mng Và Phn Cách Mng’’ tc Sc Mnh Qun Chúng’’ (Peoples Power). Sau khi Liên Xô và Đông Âu sp đ, Lý Tng tr v VN áp dng hc thuyết do mình phát kiến, được nhiu quc gia áp dng thành công đã lt đ 23 Chế Đ đc tài trên thế gii trong 2 thp k qua, đ thc hin cuc Cách Mng Đua Xe’’ bng cách đt nhp phi trường Ubon Rachathani ca Thái Lan, đnh đánh cp phi cơ bay v Sài Gòn di bom kho xăng Khánh Hi vào dp Quc Khánh VC ngày 2/9/1992 đ gây bo lon và to nên cht xúc tác, đt lên ngn la đu tranh ti quê m. Đip v bt thành vì bình đin phi cơ yếu, m máy không n, Anh chuyn sang phương án 2, khng chế chiếc Air Bus 321-200 cu Hàng Không VC t Bangkok v Sài Gòn, th 50 ngàn truyn đơn kêu gi đng bào Tng Ni Dy lt đ chế đ bo quyn CS. Anh nhy dù xung SG, sau 4 gi trn tránh truy nã, Lý Tng b bt, và kết án 20 năm tù. Nh s tranh đu kiên trì ca đng bào hi ngoi và dưới áp lc ca các cường quc t do, bo quyn CS đã phi tr t do cho Anh và mt s tù nhân lương tâm khác sau 6 năm b giam cm.

Lý Tng đã viết lên trang s đp nht ca đi mình, là nim kiêu hãnh chung ca nhng người con dân Vit. Anh đã xem thường vinh hoa phú quí khi thành tài trên đt người, đã hy sinh mng sng ca mình cho chính nghĩa dân tc, nói lên khát vng t do ca con người, thp lên hàng triu ánh đuc sáng rc bu tri VN. Hành đng phi thường qu cm ca Lý Tng đã được đng bào toàn quc và thế gii kính phc. Nhà thơ Hà Huyn Chi đã viết:

Mt dũng cm trên chót thang dũng cm

Mt hy sinh trên cao đ hy sinh.

Lý Tng đi, thế gii nghiêng mình

Chào chính nghĩa, chào Anh hùng dân tc.

Ngày 1/1/2000, ch hơn 1 năm sau ngày tr v t ngc tù CS, Lý Tng đã thc hin mt phi v đy mo him khác. Nhân ngày Quc Khánh th 41 ca CS Cuba, và là ngày đu tiên ca thiên niên k mi vi hin tượng Y2K có th đình đng mi máy tính và Radar toàn cu theo gii chuyên môn, Lý Tng đã bay đến Havana, Cuba, ri 50 ngàn t truyn đơn kêu gi toàn dân đng lên lt đ Con Khng Long Già Nua Fidel Castro, ’’ làm kinh đng c thế gii, to thành huyn thoi mt Lưỡng Quc Anh Hùng. ’’ Hành đng x thân vì đi nghĩa ca Lý Tng đã được người Cuba lưu vong, đc bit ½ triu người trong cuc Din Hành Ba Vua, nng nhit vinh danh Anh Hùng và tri ân, do góp công ln vào s nghip chng Cng toàn cu.

Lý Tng d tính đánh sp Lăng H Chí Minh, mt biu tượng và long mch ca Chế đ CSVN, nên nh người liên lc vi Tướng Vàng Pao và Kháng Chiến Quân HMong đ t Lào bay v Hà Ni di bom. Đip v bt thành do Tướng Vàng Pao có tang. Nhân chuyến công du VN ca Tng Thng Bill Clinton, Lý Tng chuyn sang phương án th nhì, qua Cam Bt chun b phi v kế tiếp. Do s phn bi ca người dn đường, phi v ngày 14/11 b hy b, Lý Tng tr v Thái Lan, thuê 1 chiếc máy bay dân s, dùng 15 ngàn MK tin mt và 5 ngàn MK hin vt thuyết phc HLV người Thái hp tác, bay đến Sài Gòn ln th nhì ngày 17/11/2007 đ ri 50 ngàn t truyn đơn kêu gi dân chúng đng lên lt đ ách đc tài áp bc ca CSVN. Lý Tng bay tr li Thái Lan, đáp ti Phi Trường Utapao, và b bt gi vì âm mưu cu kết gia Chính Ph Thatsin Thái Lan và VC.

Trong gn 7 năm b giam cm, Lý Tng luôn đng não tìm bin pháp Gii th Chế đ CSVN và chng li bn án sai trái ba đt ca Tòa án Thái Lan, cùng áp lc ca Bo quyn CS đòi dn đ Anh v VN xét x và trng tr. Vi n lc đu tranh khô