Tác Giả
MẶC GIAO


Mặc Giao Phạm Hữu Giáo (ảnh RFA)

Sơ lược tiểu sử của Ủy Viên công tố Mặc Giao người sẽ đọc bản luận tội Tú Gàn, tức Lữ Giang tức Nguyễn Cần. MẶC GIAO tên thật là Phạm Hữu Giáo Sinh năm 1940 tại Nam Định –Cựu học sinh Trung Học Nguyễn Khuyến Nam Định, Cựu học sinh trường Trung Học Chu Văn An, Sài Gòn – Cử nhân Văn Khoa Đại Học Sài Gòn – Cao học Công Pháp Đại Học Luật Khoa Paris .
HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA Tổng Thơ Ký nhật báo Hòa Bình, Sài Gòn (1965-1967) –Hiện cộng tác thường xuyên với Nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân, California –Tác giả cuốn khảo luận “Một cách nhìn khác về Văn Hóa Việt Nam” (2004)- Đồng tác giả cuốn “30 Năm Công Giáo Việt Nam dưới chế độ Cộng sản” (2005) HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ Dân biểu Quốc Hội. Tổng Thơ Ký Hạ Nghị Viện VNCH- Tổng Thơ Ký Giám Sát Viện VNCH- Sứ Thần ngoại giao VNCH tại Paris, Pháp quốc- Hiện là Chủ Tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam (Canada Committee for Religious Freedom in Vietnam
).

 Nguồn: http://hon-viet.co.uk/MacGiao_LuGiangLeoThangDanhPhaNhungNguoiChongCong.htm

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Lữ Giang Nguyễn Cần Leo Thang Đánh Phá ...
Mặc Giao
2
Bốn Năm Tại Vị Của Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô ...
Mặc Giao
3
59 Năm Chia Đôi Đất Nước Và Cuộc Di Cư Từ Bắc Vào...
Mặc Giao
4
Vì Đâu Nên Nỗi
Mặc Giao
5


6

        Trở lại trang mặt