Tác Giả
NHẠC SỸ MAI ĐẰNGNHẠC MỤC

STT
Đề Tài (bấm vào video dưới để nghe)
Tác Giả
1
Vua Quang Trung
Mai Đằng
2
Giang Sơn Của Tổ Tiên
Mai Đằng
3
Mừng Ngày Quân Lực
Mai Đằng
4
Khóc Người Đáy Biển
Mai Đằng
5
Đứng Dậy Đi Thôi
Mai Đằng
6
Mai Chị Đi
Mai Đằng
7
Vĩnh Biệt Mẹ
Mai Đằng
8
Hãy Khóc Paris
Mai Đằng
9
Thương Về Quy Nhơn
Mai Đằng
10
Giọt Buồn Trong Đêm
Mai Đằng
11
Có Ai về Bình Định
Mai Đằng
12


13


14VUA QUANG TRUNG


GIANG SƠN CỦA TỔ TIÊN


MỪNG NGÀY QUÂN LỰC 19/6


KHÓC NGƯỜI ĐÁY BIỂN


ĐỨNG DẬY ĐI THÔI


MAI CHỊ ĐI


VĨNH BIỆT MẸ


HÃY KHÓC ĐI PARISTHƯƠNG VỀ QUY NHƠN


GIỌT BUỒN TRONG ĐÊM


CÓ AI VỀ BÌNH ĐỊNH


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5000 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt