Tác Giả
MAI THÁI LĨNH


   Mai Thái Lĩnh
( ảnh RFA)

Vì sao ông Mai Thái Lĩnh bị cấm xuất cảnh?

Cuối tuần qua, một người từng công khai có một số đòi hỏi cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, cũng như ký tên vào danh sách 135 trí thức kiến nghị với chính phủ Hà Nội về kế hoạch khai thác bôxít Tây Nguyên, đã bị công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất rút hộ chiếu không cho xuất cảnh.

Gia Minh- RFA
2009-07-15

     

Người trong cuc ca v vic xy ra hôm ngày 10 tháng by va qua là ông Mai Thái Lĩnh. Đây là mt thành viên thuc ‘Nhóm thân hu Đà Lt’, mt nhóm được nhiu người biết đến lâu nay vi các nhân vt tên tui như các ông Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bo C, Bùi Minh Quc…

H được nhiu người biết đến nh nhng bài viết, cũng như nhng hot đng công khai đòi hi phi có nhng thay đi, sa đi trong đường li điu hành đt nước ca chính ph Hà Ni.

Sau 5 hôm b tch thu h chiếu và không cho xut cnh sang Hoa Kỳ và Canada đ thăm thân nhân, ông Mai Thái Lĩnh tường thut li s vic đã xy ra vi bn thân ông hôm ngày 10 tháng by va qua:

“Mt anh đn phó  đó nói vi tôi là tôi không được phép xut cnh. Lúc ban đu h có làm mt biên bn căn c theo mt ngh đnh; tôi nói cho tôi xemthì h nói c v m mng mà xe. Nhưng trong biên bn ban đu là ‘vì lý do anh ninh’.

S vic kéo dài lm. H bt tôi ch đến hơn 11 gi trưa, tôi nóng lòng vì s hành lý đã cân, nên h làm biên bn khác vi lý do thu hi h chiếu và mun khiếu ni thì đến cơ quan chc năng đ khiếu ni.”

Tôi ký s 37 trong s 135 người đu tiên. Đó cũng ch là gi thuyết thôi. Tôi nghĩ ký vào kiến ngh đó là hoàn toàn đúng đn thôi.

Ô. Mai Thái Lĩnh

Lý do?

T thân ông Mai Thái Lĩnh đưa ra nhn đnh v bin pháp mà cơ quan chc năng ti ca khu Tân Sơn Nht thc hin đi vi ông:

“H cp h chiếu cho tôi vào tháng tư, như vy lúc đó tôi vn còn được xut cnh ch. Xét trong ba tháng đó thì tôi ch thy có mt vic làm mà tôi thy có th nói quan trng là ký vào đơn kiến ngh ngưng d án bô-xít.

Tôi ký s 37 trong s 135 người đu tiên. Đó cũng ch là gi thuyết thôi. Tôi nghĩ ký vào kiến ngh đó là hoàn toàn đúng đn thôi.

Ti kỳ hp quc hi va ri, quc hi nói vn chưa rõ rng: các v lãnh đo có lúc nói đóng góp ý kiến là tt, nhưng có lúc li có ý nói là có người li dng đ làm chuyn này, chuyn khác - điu đó không rõ ràng. Quc hi cũng cho rng có s đng thun, nhưng thc tế không có như Tướng Giáp cũng không đng thun, ri nhng người ký kiến ngh cũng không đng thun.

Hôm  ch công an tôi cũng nói vic cm tôi xut cnh là vô lý, mt đã cp h chiếu cho tôi thì cho tôi đi, th hai là  tôi không có tin án, tin s gì. Va qua trên các website thì có người bình lun cho rng tôi mang theo gì đó; nhưng thc tế nếu vy thì h s căn c vào khon khác; còn căn c vào khon sáu thì theo tôi biết là ông b trưởng công an có quyn lp danh sách nhng người không cho xut cnh; ngoài ra cũng có qui đnh là phi thông báo cho người b cm.

Tôi cho vic đó là giao quyn quá ln cho công an, tôi cho là rt tùy tin. Đã là công dân bình thường không phi đang thi hành án thì có th cm người ta đi, còn vì ‘lý do an ninh quc gia là hết sc mù m’. Tương t năm 2000, tôi và anh Hà Sĩ Phu b điu tra v ti phn bi t quc, sut thi gian điu tra tôi không đuuc tiếp xúc lut sư.

Vic cm tôi xut cnh là vô lý. Giao cho công an mt quyn quá ln mà không có ai kim soát và như vy vi phm quyn dân s ca con người v quyn t do đi li.

Ô. Mai Thái Lĩnh

Nếu vy người ta có th ly lý do an ninh quc gia đ ghép bt c người nào. Giao cho công an mt quyn quá ln mà không có ai kim soát và như vy vi phm quyn dân s ca con người v quyn t do đi li.”

Đ tìm hiu ý kiến ca phía cơ quan chc năng, chúng tôi liên lc vi Cc Qun lý Xut Nhp Cnh ti Hà Ni và được mt nhân viên ti đó tr li:

“Có nhiu dng lm như bnh tt truyn nhim, th hai có n nn thuế má nhà nước, hc đang trong thi hành án, đang trong điu tra xét hi, hoc là có hành vi chng phá nhà nước.”

Khi được nêu vấn đề là bản thân ông Mai Thái Lĩnh nói là ông không vướng vào bt c điu gì trong những qui định này? Vị cán bộ xuất nhập cảnh nói: Tôi ch biết đến đó và ông y có th đến trc tiếp đ hi.”

Hi tháng chín năm ngoái, Lut sư Lê Quc Quân cũng b công an ca khu Ni Bài không cho xut cnh. Hi năm 2006, n lut sư Lê Th Công Nhân khi được phía Ba Lan mi sang thuyết trình v tình hình công đoàn ti Vit Nam, khi sp lên máy bay đi hp, cũng b cơ quan an ninh buc phi tr v.  

Nguồn:https://www.rfa.org/vietnamese/Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Ải Nam Quan Trong Lịch Sử
Mai Thái Lĩnh
2
Ải Nam Quan Trong Hiện Tại
Mai Thái Lĩnh
3
Formosa và MCC
Mai Thái Lĩnh
4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 7100 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt