MẸ VIỆT NAM ƠI CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY


Thơ: HOÀNG PHONG LINH (VÕ ĐẠI TÔN) - Nhạc: NGUYỄN ÁNH 9

Lời Thơ

Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy
Mang giòng họ của Lê Lý Nguyễn Trần
Mẹ mặc cho con vải thô áo mầu lam
Mẹ dưỡng nuôi con giòng sữa Bắc Trung Nam
Con của Mẹ đều một giống da vàng
 Quyết một lòng diệt hết lũ tham tàn
Trên đầu voi rạng ngời vung ánh thép
Gái Triệu Trưng bồ liễu chống xâm lăng
Hé môi cười nghe tiếng sóng Bạch Đằng
Con Hưng Đạo như Rồng Tiên vùng vẫy
Vượt Trường Sơn, Nguyễn Huệ, Bắc Bình Vương
Quyết một lòng đi giữ vững quê hương
Và còn nữa con của Mẹ toàn danh tướng
Lòng Mẹ vui hãnh diện với đàn con....
 Nhưng Mẹ ơi giờ đây sao Mẹ khóc ?
Hai vai gầy run rẩy nát tâm can
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
Áo nâu nghèo Mẹ rách để phơi thân
Một đàn con rồi quên ơn Mẹ nuôi dưỡng
Súng đạn cày tan nát luống quê hương
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
Xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam
Nhưng Mẹ ơi Mẹ đừng than khóc nữa !
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
 Quê hương mình trong TỰ DO ấm no
Xin Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa !
Vì chúng con mười bảy triệu vẫn còn đây
 Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Không phản bội giòng sữa thơm nuôi đưỡng
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương
Mẹ Viet Nam ơi..
 Mẹ Viet Nam ơi...
 Mẹ Viet Nam ơi...

HỢP ÂM BÀI HÁT

Mẹ Việt Nam [Dm] ơi chúng [A7] con vẫn còn [Dm] đây
Mẹ Việt Nam ơi chúng [A7] con vẫn còn [Dm] đây
Những đứa [Gm] con [C] bầu nhiệt huyết dâng [F] đầy
[Gm] Mang giòng [A7] họ của Lê Lý Nguyễn [Dm] Trần
Mẹ mặc cho con vải [A7] thô áo màu [Dm] lam
Mẹ dưỡng nuôi con giòng [A7] sữa Bắc Trung [Dm] Nam
Con của [Gm] mẹ [C] đều một giống da [F] vàng
[Gm] Quyết một [A7] lòng diệt hết lũ tham [Dm] tàn

Trên đầu [D] voi rạng ngời vung ánh thép
Gái Triệu [A] Trưng bồ liễu chống xâm [D] lăng
Hé môi [G] cười nghe tiếng [A] sóng Bạch Đằng
Gươm Hưng Đạo như rồng tiên vùng [D] vẫy
Vượt Trường [A] Sơn, Nguyễn Huệ, Bắc Bình [D] Vương
Quyết một [G] lòng đi giữ vững quê [F#m] hương
Và còn [A] nữa con của mẹ toàn danh [D] tướng
Lòng mẹ [A7] vui hãnh diện với đàn [D] con

Nhưng mẹ [D] ơi giờ [G] đây sao mẹ [D] khóc?
Hai vai [Em] gầy run [Abm] rẩy nát tâm [A7] can
Mẹ lòng [D] đau thương [Bm] xót cảnh lầm [G] than
[Em] Áo nâu [A7] nghèo mẹ rách để phơi [D] thân
Một đàn con rồi quên [G] ơn mẹ nuôi [D] dưỡng
Súng đạn [Em] cày tan [E7] nát luống quê [A] hương
Lệ hồng [D] pha Bến [Bm] Hải nước tràn [G] dâng
Xót xa [A7] nhiều phương Bắc lẫn phương [D] Nam

Nhưng mẹ [D] ơi mẹ đừng than khóc nữa!
Vì chúng [A7] con tuổi trẻ vẫn còn [D] đây
Chúng con [G] nguyện cùng ra sức đắp [A] xây
Quê hương mình trong tự do ấm [D] no
Xin mẹ yêu mẹ đừng than khóc nữa!
Vì chúng [A] con tuổi trẻ vẫn còn [D] đây
Chúng con [G] nguyện cùng ra sức đắp [F#m] xây
Chúng con [A7] nguyện đi dựng lại quê [D] hương

Mẹ Việt Nam [D] ơi chúng [A7] con vẫn còn [D] đây
Mẹ Việt Nam [A7] ơi chúng con vẫn còn đây
Không phản bội giòng sữa [G] thơm nuôi [D] đưỡng

DmIIIxoo231
A7IIIxo2o3o
GmIII21oo34
CIIIx32o1o
FIII134211
DIIIxoo132
AIIIxo213o
GIII32ooo4
F#mIII134111
EmIIIo23ooo
AbmIIIx21144
BmIIIx13421
E7III
NHÀ THƠ HOÀNG PHONG LINH NÓI VỀ
"MẸ VIỆT NAM ƠI CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY"

------------------------------------------------------------
Được Trình Bày Qua 18 Phiên Bản Nh
ư Sau:


1- VIỆT DZŨNG & NGUYỆT ÁNH 2- THÁI THANH

3 - KHÁNH LY4- BAN HỢP CA BOSTON 1989
5-
KIM ĐỨC

6- PHI KHANH & NGUYỄN NHUNG
7- LÊ UYÊN & TRANG THANH LAN

8- CA ĐOÀN MELBOURNE
9- TOP CA VÕ BỊ ĐÀ LẠT
10- NHÓM BẠN TRẺ SYDNEY
11- KHỐI 1906 ÚC CHÂU

12- ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LAVANG II -2015 - LIÊN CA ĐOÀN
13- BÙI THIỆN14- TUYẾT HẠNH15-  Hợp Ca - Cộng Đồng Người Việt Tại Victoria - Australia16- Ban Hợp Ca VÌ NGỌN CỜ VÀNG17- Ban Hợp Ca Nhạc Sống - Sydney18- Ca Sỹ Bích Thủy - Hoa Kỳ

                                                               


Nam Phong sưu tập
Cập nhật Ngày 30/5/2021 và 04/4/2023


www.vietnamvanhien.net
Trở lại trang mặt