Tác Giả
NGÔ THẾ VINH


Nhà Văn - Bác Sỹ Ngô Thế Vinh (1969)


          

Nhà văn Ngô Thế Vinh tốt nghiệp y khoa Sài Gòn, chủ bút báo sinh viên Tình thương, y sĩ liên đoàn 81 Biệt Cách Dù, tốt nghiệp thường trú bệnh viện đại học New York, hiện là bác sĩ điều trị tại một bệnh viện nam California.
 Đã xuất bản 5 tiểu thuyết và một tập truyện.
 Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng là một dữ kiện tiểu thuyết, Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch là những trang bút ký với nhiều hình ảnh sống động của tác giả qua những chuyến đi thăm các khúc sông thượng nguồn từ Vân Nam, Lào, Thái, Cam Bốt xuống tới Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Là tác giả nhiều bài viết liên quan tới "môi sinh và phát triển" lưu vực sông Mekong.


Nguồn: VOA


Bác Sỹ Ngô Thế Vinh

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng
Ngô Thế Vinh
2
Hành Trình Đến Tự Do - Thuyền Nhân Mai Thảo
Ngô Thế Vinh
3
Vòng Đai Xanh
Ngô Thế Vinh
4
Mặt Trận Ở Sài Gòn
Ngô Thế Vinh
5
Tìm Lại Thời Gian Đã Mất
Ngô Thế Vinh
6
Hãy Cứu Sông Mekong
Ngô Thế Vinh
7
Giáo Sư Trần Ngọc Ninh Và Ước Vọng Duy Tân
Ngo Thế Vinh
8
40 Năm Võ Phiến Nhà Văn Lưu Đày
Ngô Thế Vinh

        Trở lại trang mặt