Nhà Thơ
NGU YÊN


Câu chuyện Ngu Yên

Ngu Yên là hai tĩnh từ, ngu nhu ngu dại, yên như yên bình, nghĩa là ngụp lặn phù sinh, ngu cho trí óc tâm hồn yên vui. Ngu không có nghĩa là đui, yên không có nghĩa là buông xuôi cuộc đời.

Ngu Yên nối một danh từ. "Nguyên" là kết cuộc vẫn như khởi đầu, trộn nhào qua loạn biển dâu, xác tuy sưt mẻ hồn hầu như nguyên, nghĩa là bám chặt nhịp tim, đến giờ hấp hối điềm nhiên nụ cười.

Ngu Yên không giống động từ, bởi khi linh hoạt giống như im lìm, mới nhìn tưởng ngủ lim dim, nhung trong thức mộng nỗi niềm xôn xao. Có người giận hỏi tại sao ? Thưa, đang theo dõi chiêm bao tuyệt vời.

Nếu người nào tưởng nói chơi, kề tai ngực hắn nghe lời thật tâm, nhưng xin báo trước đừng lầm, thơ theo ngôn ngữ tâm thần ngoài thơ. Nói ra không phải giả vờ, chính ta đây cũng nghi ngờ Ngu Yên.

Nguồn:http://www.gio-o.com/NguYen.htmlSTT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Thỡ (thơ)
Ngu Yên
2
Nơi Tôi Sanh Ra
Ngu Yên
3
Thơ 2013
Ngu Yen
4
Chấm Hết (thơ)
Ngu Yen
5
Hay Đẹp Tình Cờ
Ngu Yen
6


7


8        Trở lại trang mặt