Tác Giả
NGUYỄN ĐÌNH ẤM


Nguyễn Đình Ấm
trong một chuyến công tác trên núi
(ảnh baotiengdan.com)


     Nhà Báo Tự Do Nguyễn Đình Ấm, trú tại quân Long Biên Hà Nội có hơn 30 năm làm báo quốc doanh hiện đã     nghỉ hưu, làm báo tự do. Trước năm 1975 đã là bộ đội và đi chiến trường 6 năm.

Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Tôi Là Đối Tượng Chống Đảng
Nguyễn Đình Ấm
2
Vùi Dập Lê Quốc Quân Là Phản Nước, Hại Dân
Nguyễn Đình Ấm
3
Chế Độ Độc Tài Phong Kiến Và Cộng Sản: Giống Và Khác
Nguyễn Đình Ấm
4
Blogger Bà Đầm Xòe Là Ai?
Nguyễn Đình Ấm
5
Tiếng Nói Cai Trị Tung Hoành Ở Quốc Hội
Nguyễn Đình Ấm
6
Thư Ngỏ Gởi Các Nhà Báo Bị Thôi Chức Ở Báo Thanh Niên Vì Không Phải..
Nguyễn Đình Ấm
7


8


9


10


11


12


13


14

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5600 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt