Tác Giả
NGUYỄN HUY HÙNG


Đại Tá Nguyễn Huy Hùng


TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN-HUY HÙNG

 

-Phật tử, Pháp danh KHIẾT CHÂU,

-Sanh vào ngày Saint Patrick’s Day, cuối thập niên 20, Thế kỷ 20, tại Thị xã LẠNG SƠN, Bắc phần Việt Nam. (nơi có di tích lịch sử ẢI NAM QUAN).

-1945, gia nhập Phục Quốc Quân hoạt động bí mật.

-5 tháng 7 năm 1947, gia nhập Vệ binh Bắc Kỳ.

-1 tháng 6 năm 1949, tốt nghiệp Thiếu úy, Khoá 1 (Khoá Bảo Ðại) Trường Võ bị Quốc Gia Việt Nam. Bổ nhiệm về Tiểu đoàn 2 VN cùng ngày, tại HÀNỘI.

-1950, du học bổ túc Sĩ quan chuyên nghiệp tại Pháp.


-1956, Thiếu tá, du học Truyền Tin tại Hoa Kỳ.


-1957, Giám đốc Trường Truyền Tin, Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức.


-1961, Chỉ huy phó Viễn Thông, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực việt Nam Cộng Hoà.


-1965, Trung tá, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Trung ương Ðịa phương quân và Nghiã quân QLVNCH.


-1970, Ðại tá Phụ tá Tổng cục trưởng Chiến tranh chính trị QLVNCH, kiêm Chủ nhiệm Nhật báo Tiền Tuyến.


-1975, Tù nhân chính trị trong các Trại tập trung của Cộng sản Việt Nam, 13 năm (từ sau 30 tháng 4 năm 1975 cho tới 13 tháng 2 năm 1988).


-Tháng 8 năm 1992, định cư tỵ nạn Cộng sản tại Liên Bang Hoa Kỳ.


Nguồn: https://phunulamvien.wordpress.com/

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Hồi Ký Tù Cải Tạo
Nguyễn Huy Hùng
2
Tìm Hiểu Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6
Nguyễn Huy Hùng
3
Trường Đời Với Những Mùa Thu Khó Quên
Nguyễn Huy Hùng
4
Ngày Quốc Nạn Mùa Thu 19.8.1945
Khiết Châu Nguyễn Huy Hùng
5


6


7


8


9
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 7600 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt