Nhà Văn
NGUYỄN LỆ UYÊN


 

·  Sanh quán : Tuy Hoà, Phú Yên.

·  Tốt nghiệp ÐHSP Cần Thơ.

·  Khóa 6/70 SQTB Thủ Ðức.

·  Hiện sống và viết tại Tuy Hoà

·  Trước 1975, viết trên các tạp chí văn nghệ Sài Gòn: Văn, Bách Khoa, Khởi Hành, Thời Tập, Nhà Văn, Chính Văn, Ý Thức, Tuổi Ngọc


     TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :


·
  Trò Chơi Dân Gian.. - biên khảo - nxb văn hóa thông tin, Hà nội 2003

·  Mưa trên sông ĐăkBla - tập truyện -

·  Mùa hè sang trọng - tập truyện -

·  Sông Chảy Về Núi - tập truyện -

·  Trò chơi dân gian - biên khảo -

·  Truyền thuyết và huyền thoại - biên khảo -

·  Bài chòi - biên khảo -

·  Trang sách và những giấc mơ bay - những bài viết về các tác giả miền Nam trước 75 - nxb Thư Quán Bản Thảo Hoa Kỳ 2010

·  Chân Dung Tự Vẽ - tập truyện - nxb Thư Quán Bản Thảo hoa Kỳ 2010

·  Nhật Ký Thằng Điên 2015
 

Nguồn:http://newvietart.com/NGUYENLEUYEN_hoaky.html

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Nhật Ký Thằng Điên
Nguyễn Lệ Uyên
2
Về Tuy Hòa
Nguyễn Lệ Uyên
3
Ngày Thì Tối Đêm Thì Sáng
Nguyễn Lệ Uyên
4


5


6


7


8        Trở lại trang mặt