Tác Giả
NGUYỄN MINH CHÂUTrung Tá TQLC - Quận Trưởng Dĩ An & Đức Hòa  NGUYỄN MINH CHÂU (1933-2015)

Cựu học sinh Pétrus Ký
Cựu sinh viên khóa 5 SQTB Thủ Đức
Cựu Trung Tá TĐ 3 Sói Biển TQLC QLVNCH

Cựu Quận Trưởng Quận Dĩ An Biên Hòa

Cựu Quận Trưởng Quận Đức Hòa Hậu Nghĩa

Đã mãn phần ngày 4 tháng 12 năm 2015

Nhằm ngày 23 tháng 10 năm Ất Mùi Âm Lịch

Tại Santa Clara California
Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Câu Chuyện Của Người Tù "Cải Tạo" Về Từ Yên Bái
Nguyễn Minh Châu
2
Kỷ Niệm Vui Buồn Trong Thời Chinh Chiến
Nguyễn Minh Châu
3
Đêm Chờ Sáng 1975
Nguyễn Minh Châu
4


5


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 7000 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt