NGUYỄN QÚY ĐẠI

Nguyễn Quý Đại sinh năm 1951 tại Quảng Nam, cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng và Luật khoa Huế.
Trước 1975 là công chức ngành Tư Pháp tại Sài Gòn. Sau 30.04.1975 bị tù Cộng Sản, năm 1979 vượt biển, được Cap Anamur vớt và định cư tại Munich, Đức.

Học ngành computer làm việc cho Siemens và Infineon từ năm 1984.
Chuyên viết về biên khảo cộng tác với các báo, nguyệt san ở Đức, Úc, Mỹ. Đài: BBC London, Úc Châu, VOA, Việt Nam Hải Ngoại phỏng vấn về sinh hoạt văn học cũng như các lễ hội. Trong Ban Biên Tập: khoahocnet.com, Viên Giác
Trang Blog: http://www.hoamunich.wordpress.com (bấm vào xem)

Nguồn: http://www.hoamunich.wordpress.com


STT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
Giỗ Thứ 85 Cuả Cụ Phan Chu Trinh
Nguyễn Qúy Đại
2
Thanh và Tc Trong Thô Hồ Xuân Hương
Nguyễn Qúy Đại
3
Tản Mạn về Đời Sống Dê
Nguyễn Qúy Đại
4
Tháng Tư 1975-2016
Nguyễn Quý Đại

        Trở lại trang mặt