Tác Giả
NGUYỄN THANH LIÊM


Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm


  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm sinh năm 1934 tại làng Tân Mỹ Chánh, quận Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho, nhưng lớn lên ở bên ngoại, tại làng Phú Túc, quận Bình Đại tỉnh Mỹ Tho (sau này thuộc quận Hàm Long tỉnh Kiến Hòa).
   Giáo sư Liêm học ở trung học Le Myre de Vilers rồi lên Petrus Ký. Giáo sư Liêm tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm, có bằng Cử Nhân Giáo Khoa Việt Hán, và sau này lấy bằng Tiến sĩ ở Mỹ (Ph.D.về Research and Evaluation in Education). Ông đã từng làm hiệu trưởng trường trung học Trinh Hoài Đức, Bình Dương, và trường Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn, rồi làm Chánh Thanh Tra Trưởng Ban Soạn đề Thi, trước khi về Bộ Giáo Dục giữ chức vụ Phụ Tá Đặc Biệt ngang hàng Thứ Trưởng đặc trách Trung Tiểu Học và Bình Dân Giáo Dục từ tháng 6 năm 1971. Ông cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Cải Tổ Chương Trình, và Chủ Tịch Hội Đồng Cải Tổ Thi Cử.

    Trong những ngày cuối của chế độ ông là Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục bên cạnh giáo sư Tổng Trưởng Nguyễn Duy Xuân.

Nguồn:http://www.doanketvnch.com/nhung-nha-giao-duc-xuat-than-tu-dinh-tuong/


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Truyện Kiều: Thơ và Nhạc
Nguyễn Thanh Liêm
2
Nối Gót Người Xưa: Sương Nguyệt Ánh
Nguyễn Thanh Liêm
3
Những Nhà Giáo Xuất Thân Từ Định Tường
Nguyễn Thanh Liêm
4
Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo của Người Việt Nam
Nguyễn Thanh Liêm
5
Trường Petrus Ký
Nguyễn Thanh Liêm
   6
Vai Trò Của Các Trường Trung Học...Tiền Bán Thế Kỷ 20
 Nguyễn Thanh Liêm
7
Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm Qua Đời
Tống Phước Hiệp.com
8
Nhạc Sĩ Hoàng Trọng: Con Người Và Âm Nhạc
Nguyễn Thanh Liêm
        Trở lại trang mặt