Nhà Thơ
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 Quê nội tại làng Thuận Mỹ, 
huyện Ninh Hòa.

- Học tại Nha Trang, sau học ở 
Đại học Luật Khoa Sài Gòn
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật 
tháng 12 năm 1974.

Tác phẩm đã xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm
Nhà Xuất bản Khánh Hòa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa
Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ý thức bản thảo phát hành 
trong vòng thân hữu, 2009)

Hiện định cư tại: California, Mỹ QuốcNguồn: http://www.ninh-hoa.com/NguyenThiKhanhMinh-Index.htm

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Ký Ức Của Bóng (thơ)
Nguyễn Thị Khánh Minh
2
Khi Văn Chương Nguyễn Thị Khánh Minh Hắt Bóng ...
Du Tử Lê
3
Phỏng Vấn Nguyễn Thị Khánh Minh
Lê Thị Huệ
4
Đêm Nay
Nguyễn Thị Khánh Minh
5
Những Bức Tranh
Nguyễn Thị Khánh Minh
6
Nhân Kỷ Niệm Ngày Giỗ Bùi Giáng
Nguyễn Thị Khánh Minh        Trở lại trang mặt