Tác Giả


NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG
STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Thuyển Trưởng James Cook Bị Giết Ở Hawai
Nguyễn Thị Kim Phụng
2
Tổng Thống Cleveland Ban Hành Đạo Luật Dawes
Nguyễn Thị Kim Phụng
3
Liên Xô Trao Đổi Tù Nhân Gián Diệp Với Mỹ
Nguyễn Thị Kim Phụng
4
Quân Đội VNCH Tái Chiếm Huế Ngày 24/2/1968
Nguyễn Thị Kim Phụng
5
Bắt Điệp Viên Tiết Lộ Bom Nguyên Tử Cho Nga
Nguyễn Thị Kim Phụng
6
Máy Bay Mỹ Tấn Công Trả Đũa Miền Bắc Việt Nam
Nguyễn Thị Kim Phụng
7
Việt Nam Cộng Hòa Yêu Cầu Mỹ Tăng Viện Trợ  05/2/1960
Nguyễn Thị Kim Phụng
8
21/2/1972: Nixon Thăm Trung Quốc
Nguyễn Thị Kim Phụng
9
Bí Ẩn Kim Tự Tháp Được Giải Quyết Nguyễn Thị Kim Phụng
10
02/09/1969: ATM Chính Thức Được Đưa Vào Sử Dụng
Kim Phụng
11
06/09/1915: Xe Tăng Đầu Tiên Được Sản Xuất Kim Phụng
     12
10/1/1920: Hội Quốc Liên Thành Lập
Nguyễn Thị Kim Phụng


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến


www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5500 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt