Tác Giả
NGUYỄN VIỆT NHO


Nguyễn Việt Nho và Phu Nhân
(saigonpick.com)
Email
:
nguyenvietnho1943@yahoo.com

Lời giới thiệu: Ông Nguyễn Việt Nho tên thật là Nguyễn Hòe, là cựu sỹ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, ông ra trình diện học tập cải tạo. Ở đây ông bị kết án tử hình hụt. Ra trại cải tạo, ông lang thang không chỗ ở khắp miền Nam Việt Nam, sau đó sang Mỹ theo diện HO. Tại đây ông tiếp tục sáng tác văn chương và nghiên cứu triết Việt Nho. Nhánh của ông là nhánh Đạo gia.

1/ Nguyễn Việt Nho: Nói về “Tứ bất tử của Việt Nam.”

2/ Nguyễn Việt Nho: “Vì sao chuyện bọc Âu Cơ “100 con đều là trai”.

3/ Trả lời bạn đọc 58: Người Việt không có chữ viết riêng?

4/ Trả lời bạn đọc về dụ ngôn vườn địa đàng của Christ giáo- Nguyễn Việt Nho

5/ Nguyễn Việt Nho: Âm dương tương đồng và viễn ảnh liên bang Đông Việt sẽ được hình thành.

6/ Đôi hàng cùng Tôn Phi khi đọc bài viết truyện dân gian trê cóc.

7/ Trả lời bạn đọc: Nói về “Tứ bất tử Việt Nam”

Nguồn:https://saigonpick.com/2020/08/21/danh-muc-tac-pham-tac-gia-nguyen-viet-nho/


Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Ca Dao Mới  (4 bài) Nguyễn Việt Nho
2
Ca Dao Mới (6): Thối Đảng Nguyễn Việt Nho
3
Ca Dao Mới (TT) Nguyễn Việt Nho
4
Ca Dao Mới (11/5): Mặt Thật Cộng & Việt Cộng Nguyễn Việt Nho
5
Ca Dao Mới (12): Đảng & Nhà Nước Ta Nguyễn Việt Nho
6
Đạo Ông Bà Thấy Qua Tết Ta
Nguyễn Việt Nho
7
Hé Lộ Thiên Cơ
Nguyễn Việt Nho
8


9


10


11


12


13


14

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 7100 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt