Nhà Thơ
NGUYỄN XUÂN THIỆP


(ảnh hoiquantramhuong.org)
Sinh quán Huế
*làm thơ đăng báo từ trước 1954
*học ở Huế và Sài Gòn
*dạy học ở Mỹ Tho, nhập ngũ 1963, làm phát thanh Quân Đội ở Pleiku, Đà Lạt, Sài Gòn.
*tháng 5. 1975 đi tù chế độ Cộng Sản tới 1982
*1995 sang Mỹ -in thơ ở Văn Học, Thế Kỷ 21, Hợp Lưu, Văn...
*1998, xuất bản tuyển tập thơ Tôi Cùng Gió Mùa (nhà Văn Học, Cali)
*chủ biên tạp chí Phố Văn từ 2000-2008
*hiện định cư cùng gia đình ở Dallas, Texas.


Nguồn:http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Tản Mạn Bên Tác Cà Phê
Nguyễn Xuân Thiệp
2
Thơ Nguyễn Xuân Thiệp
Nguyễn Xuân Thiệp
3
Tôi Cùng Gió Mùa (thơ)
Nguyễn Xuân Thiệp
4
Chia Tay Phạm Chi Lan
Nguyễn Xuân Thiệp
5
Bạn Tôi, Trần Đông Phong
Nguyễn Xuân Thiệp
6


7


8        Trở lại trang mặt