Tác Giả
NHÃ THUYÊN
Trang Blog: https://junglepoetry.wordpress.com/


Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan
(xuandienhamon.blogpost.com)

Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Vị Trí Kẻ Bên Lề:Thực Hành Thơ Của Nhóm Mở Miện Từ Góc Nhìn Văn Hóa
Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan
2
Ba Câu Hỏi Cho Nhã Thuyên
Phùng Nguyễn
3
Nhã Thuyên, Nạn Nhân Của Nền Chính Trị Hướng Dẫn Văn Học
Mặc Lâm - RFA
4 Giới Học Thuật Phản Đối Việc Thu Hồi Bằng Thạc Sĩ Của Đỗ Thị Thoan
Thanh Phương - RFI
      5
Trận Chiến Nhã Thuyên
Nguyễn Hưng Quốc
6 Đừng Giấu Cơn Điên
Nhã Thuyên
 


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 7000 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt