Tác Gi
PHAN HUY


Thơ Phan Huy MPH

GÓP TAY THẮP LỬA, ĐỐT TIÊU BẠO QUYỀN

Nguồn:https://fdfvn.wordpress.com/bac-hien-nguyen-hinh/

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Tôi Bỏ Đảng
Phan Huy
2
Bác Hiện Nguyên Hình
Phan Huy
3
Cảm Tạ Miền Nam
Phan Huy
4
19 Ngày Trong An Lộc
Phan Huy
5
Cảm Tạ Miền Nam
Phan Huy
6
Thiên Thần Mũ Đỏ
Phan Huy
7


8


9
        Trở lại trang mặt