www.vietnamvanhien.net
Nhà Văn
PHAN LẠC TIẾPTIỂU SỬ


Ông sinh năm 1933 tại Sơn Tây, Bắc Việt. Di cư vào Nam năm 1954 sau Hiệp định Geneve.
Sĩ quan Hải Quân VNCH. Di tản năm 1975 khi chính quyền miền Nam thất thủ.
Suốt những năm từ 1975 - 1985s, khi làn sóng người Việt vượt biển lên cao độ, ông đã tích cực tiếp tay trong công tác Cứu Người Biển Đông và đã cùng Tiến Sĩ Trần Hữu Xương lập ra ‘SOS Committee for Boat People’.
Định cư tại San Diego California USA.

Tác phẩm:
+Bờ Sông lá Mục (truyện 1969, tb 1998)
+Quê nhà, bốn mươi năm trở lại
STT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
Một Thời Oan Trái
Phan Lạc Tiếp
2
Chuyện Thương Tâm 30/4/1975
Phan Lạc Tiếp
3


4


5


6


7


8


9


10


11


       Trở lại trang mặt