Tác Giả
PHAN VĂN SONG


Tiến Sỹ Phan Văn Song
(Ảnh vietthuc.org)
Tiến Sĩ Phan Văn Song từng du học và tốt nghiệp Luật học (Công Pháp Quốc tế) và Chánh trị học tại Pháp năm 1971, sau đó ông về Việt Nam làm việc và từng là viện trưởng kiêm khoa trưởng, cùng với các Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy và Nguyễn Văn Ngôn đồng sáng lập Trường Cao Ðẳng Thương Mại Minh Trí và cũng là giám đốc tiếp thị và thương mại công ty sản xuất bia nước ngọt của Pháp BGI. Khi cộng sản chiếm miền Nam năm 1975, ông bị bắt giam gần 5 năm tù, sau khi BGI bị quốc hữu hóa Tháng Bảy năm 1976. Sau khi ra khỏi tù, ông bị trục xuất ngay qua Pháp, đoàn tụ với gia đình và hiện sống hưu trí ngành giáo dục tại thành phố Poitiers phía Tây miền Trung nước Pháp,. Từ ngày đến Pháp, ông liên tục góp phần vào công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam. Ông hiện là chủ tịch Ðại Việt Quốc Dân Ðảng Toàn Thế Giới

Nguồn:https://www.facebook.com/NguoiVietOnline/posts/514471708591882


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Kinh Tế Thị Trường Tự Do: Tất Yếu Để Phát Triển
Phan Văn Song
2
Do Đâu Khủng Hoảng Trung Đông Ngày Nay?
Phan Văn Song
3
Việt Luận Phỏng Vấn Tiến Sĩ Phan Văn Song
Phan Văn Song
4
Tinh Thần Đại Việt: Giữ Nước và Cứu Nước
Phan Văn Song
5
Đảng Cộng Sản Việt Hãy Cút Đi
Phan Văn Song
6
Việt Nam Một Quốc Gia, Hai Quốc Dân
Phan Văn Song
7
Bức Hình Ngày 27/4/1975 Ở Paris
Phan Văn Song
8
30 Tháng 4: Uất Hận Riêng, Quốc Hận Chung
Phan Văn Song
9
Tháng Tư Đen Đầy Uất Hận Thứ 42
Phan Văn Song
10
Chiến Tranh Việt Trung: TQ Vạch Kế Hoạch và ...
Phan Văn Song        Trở lại trang mặt