Tác Giả
THÁI CAN

Thái Can (1910-1998) sinh tại Văn Lâm, Đức Thọ (Hà Tĩnh). Học trường phủ, trường Vinh, trường bảo hộ, trường thuốc Hà Nội, tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940. Đã từng đăng thơ ở báo Phong Hoá, báo Hà Nội, tạp chí Văn Học. Có tên và thơ trích diễm trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân. 

Tác phẩm: 

- Thơ Thái Can (33 bài), NXB Văn nghệ, 1995
- Những Nét Đan Thanh ( Ngân Sơn - Tùng Thư xuất bản Huế 1934)

Nguồn: https://www.thica.net/tac-gia/thai-can/ và
             http://www.thivien.net/Th%C3%A1i-Can/author-7JM29tcTnI4tkvqf_562mQ


ANH BIỆT EM ĐI CHẲNG TRỞ VỀ

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Thơ Thái Can [6 bài]
Thái Can
2
Thơ Thái Can 2 [10 bài]
Thái Can
3


4


5


6


7
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5070 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến (Dân Chủ Nhân Bản).


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt