Tác Giả
THI VŨ


Nhà Thơ Thi Vũ

 Thi Vũ là bút hiệu của nhà tranh đấu Nhân Quyền Võ Văn Ái.
 Ông chủ trương tạp chí Quê Mẹ ở Paris từ năm 1977 đến nay.

Nhà thơ, nhà tranh đấu nhân quyền vang danh quốc tế, ở hải ngoại. 
Sáng lập và điều hành tờ Quê Mẹ Paris từ năm 1978 ...

   Những tập thơ  đã xuất bản : 
- Mùa Xuân Xa, thơ, Paris 1966
- Mùa Rêu, thơ, Paris 1966
- Je Vous Parle De Ces Jours Absents, thơ, Paris 1968
- War Resistance and War Reality, tham luận, Paris 1968
- Un Ramo D'Incenso, thơ, Isola d'Oro, Ý đại lợi, 1968
- Tiếng Kêu Trầm Thống Trước Sự Tàn Phá Con Người, tiểu luận, Lá Bối, Saigon 1968
- Bất Bạo Động và Bất Tạo động, Vạn Hạnh, Saigon 1968
- Answer of Fire, thơ, Unicorn Press, Hoa Kỳ 1969
- Hoa Nắng, thơ, An Tiêm, Saigon 1969
- Twelve Poems, thơ, Unicorn Press, Hoa Kỳ 1969
- Kinh Ruột Tuệ Giác Siêu Việt (hay Biện chứng Phá Mê Trừ Khổ,
  dịch và chú giải bản kinh Prajnaparamita Hrdaya Sutra), Rừng Trúc, Paris 1973
- Thơ Tình Cho Người Lính, thơ, Rừng Trúc, Paris 1973
- Nos Pas, thơ, PJ Faulkner, Paris 1975
- Nguyễn Trãi, Sinh Thức và Hành Động, khảo luận, Quê Mẹ, Paris 1981 (in lần 3, 1990)
- Mẹ, Quê Mẹ, Paris 1984
- Gọi Thầm Giữa Paris, Quê Mẹ, Paris 1985
- Luận Chiến Nước Ngoài, Quê Mẹ, Paris (in lần 2, 1991)
- Freedom of Religion and Belief : a World Report (Vietnam Chapter), Routlege Press, London 1997
- Religious Freedom in the World : a global report on freedom and persecution (Vietnam Chapter),
  Center for Religious Freedom, Freedom House, USA 2000
- Human Rights and Asian Values:  the case of Vietnam,
  Nordic Institute of Asian Studies, "Democracy in Asia" series, Curzon Press, London 2000.


Nguồn:http://www.gio-o.com/ThiVu/ThiVuNgayXuanThoThien.htmThư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Ngày Xuân Đọc Thơ Thiền
Thi Vũ
2
Nhớ Về Tạp Chí Quê Mẹ Ở Paris
Thi Vũ Võ Văn Ái
3
Bọt Hồng
Thi Vũ
4
Thơ Tình Cho Người Lính
Thi Vũ
5
Thư Tình Cho Giáng Châu
Thi Vũ
6
Đêm California
Thi Vũ
7


8


9


10


11


12


13


14

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 6000 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt