Suốt từ năm 1974 đến nay (2016) Hòa Thượng đã sáng tác 66 tác phẩm và dịch phẩm từ các tiếng Việt, Anh, Hán, Nhật và Đức ngữ. Công tác biên soạn và dịch thuật chưa ngừng tại đây. Vì trong thời gian tới Hòa Thượng còn dùng nhiều thì giờ để trang trải cho việc nầy nữa. Sau đây là những tác phẩm của Hòa Thượng Thích Như Điển:

 1. Truyện cổ Việt Nam 1 & 2, Nhật ngữ, 1974-1975
 2. Giọt mưa đầu hạ. Việt ngữ, 1979
 3. Ngỡ ngàng. Việt ngữ, 1980
 4. Lịch sử Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại trước và sau năm 1975, Việt & Đức ngữ 1982
 5. Cuộc đời người Tăng Sĩ, Việt & Đức ngữ 1983
 6. Lễ nhạc Phật Giáo, Việt & Đức ngữ 1984
 7. Tình đời nghĩa đạo, Việt ngữ, 1985
 8. Tìm hiểu giáo lý Phật Giáo, Việt & Đức ngữ 1985
 9. Đời sống tinh thần của Phật Tử Việt Nam tại ngoại quốc, Việt & Đức ngữ 1986
 10. Đường không biên giới, Việt & Đức ngữ 1987
 11. Hình ảnh 10 năm sinh hoạt Phật Giáo VN tại Tây Đức, Việt & Đức ngữ 1988
 12. Lòng từ Đức Phật. Việt ngữ, 1989
 13. Nghiên cứu giáo đoàn Phật Giáo thời nguyên thủy I, II, III dịch từ Nhật ngữ ra Việt & Đức ngữ 1990, 1991, 1992
 14. Tường thuật về Đại Hội Tăng Già Phật Giáo thế giới kỳ 5 khóa I. Việt, Anh & Đức ngữ 1993
 15. Giữa chốn cung vàng, Việt ngữ, 1994
 16. Chùa Viên Giác. Việt ngữ, 1994
 17. Chùa Viên Giác, Đức ngữ, 1995
 18. Vụ án một người tu. Việt ngữ, 1995
 19. Chùa Quan Âm (Canada) Việt ngữ, 1996
 20. Phật Giáo và Con Người. Việt & Đức ngữ, 1996
 21. Khóa giáo lý Âu Châu kỳ 9. Việt & Đức ngữ, 1997
 22. Theo dấu chân xưa. Việt ngữ, 1998 (Hành hương Trung Quốc I)
 23. Sống và Chết theo quan niệm của Phật Giáo. Việt & Đức ngữ, 1998
 24. Tiếp kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma, Việt & Đức ngữ 1999
 25. Vọng cố nhân lầu. Việt ngữ, 1999 (Hành hương Trung Quốc II)
 26. Có và Không. Việt & Đức ngữ, 2000
 27. Kinh Đại Bi dịch từ Hán văn ra Việt & Đức ngữ, 2001
 28. Phật thuyết Bồ Tát hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh, dịch từ Hán văn ra Việt ngữ, 2001
 29. Bhutan có gì lạ? Việt ngữ, 2001
 30. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì dịch từ Hán văn ra Việt ngữ, 2002
 31. Cảm tạ nước Đức, Việt & Đức ngữ, 2002
 32. Thư tòa soạn Báo Viên Giác trong 25 năm (1979-2004)
 33. Bổn Sự Kinh, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2003
 34. Những đoản văn viết trong 25 năm qua, Việt & Đức ngữ, 2003
 35. Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2004
 36. Đại Đường Tây Vức Ký, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2004
 37. Làm thế nào để trở thành một người tốt, Việt ngữ, 2004
 38. Dưới cội Bồ Đề, Việt ngữ, 2005
 39. Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2005
 40. Bồ Đề Tư Lương Luận, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2005
 41. Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2006
 42. Giai nhân & Hòa Thượng, Việt Ngữ, 2006
 43. Thiền Lâm Tế Nhật Bản, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2006
 44. Luận về con đường giải thoát, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2006
 45. Luận về bốn chân lý, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2007
 46. Tịnh Độ Tông Nhật Bản, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2007
 47. Tào Động Tông Nhật Bản, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2008
 48. Phật Giáo và Khoa Học, Việt Ngữ, 2008
 49. Pháp Ngữ, Việt Ngữ, 2008
 50. Những mẫu chuyện linh ứng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2009
 51. Nhật Liên Tông Nhật Bản, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2009
 52. Nhật Liên Tông Nhật Bản dịch từ Nhật ngữ sang Việt ngữ, 2010
 53. Chết an lạc tái sanh hoan hỷ, dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ. Dịch chung với TT Nguyên Tạng 2011
 54. Chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng, Việt ngữ, 2011
 55. Tư Tưởng Tịnh Độ Tông, Việt ngữ, 2012
 56. Những bản văn căn bản của Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Dịch từ Đức ngữ sang Việt ngữ, 2012
 57. Dưới bóng đa chùa Viên Giác, Việt Ngữ, Viết chung với Trần Trung Đạo 2012
 58. Hương lúa chùa quê, Việt ngữ, Viết chung với HT T. Bảo Lạc, 2013
 59. Pháp Hoa Văn Cú, Dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, 2013
 60. Hiện tượng của tử sinh Việt ngữ 2014
 61. Nhật Bản trong lòng tôi Việt ngữ 2015
 62. Nước Úc trong tâm tôi Việt ngữ 2016
 63. Nước Mỹ bao lần đi và bao lần đến 2017
 64. Thiền Sống và Chết – Cẩm nang hướng dẫn thực hành”. (dich chung với TT Thích Nguyên Tạng, Việt ngữ 2017)

Tuy làm việc nhiều, sáng tác hăng say, có nhiều tài hùng biện, giảng pháp, dạy học v.v… nhưng bao giờ Hòa Thượng cũng luôn luôn khiêm tốn nói rằng:

Hòa Thượng là một nông dân của quê hương xứ Quảng; và trong suốt quá trình hoạt động đó Hòa Thượng luôn nguyện rằng: Mình là một dòng sông để chuyên chở những trong đục của cuộc đời và sẽ là mặt đất để hứng chịu những sạch nhơ của nhân thế.


Nguồn: https://viengiac.de/cong-trinh-sang-tac-dich-thuat/


                 THƯ MỤC