Tác Giả
THÍCH TÍN ĐẠO


Hòa Thượng Thích Tín Đạo (1946-2014)

Hòa thượng thế danh Nguyễn Ngọc Khiết, Pháp danh Nguyên Quang, Pháp tự Thích Tín Đạo, bút hiệu Ngân Thanh; thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 44. Hòa thượng sinh năm Bính Tuất (1946) người làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 19 tuổi (1965) thầy phát tâm xuất gia tu học với cố Hòa thượng Thích Mật Hiển, Tổ đình Trúc Lâm Huế. Năm 1967 được Bổn sư cho thọ Sa di phương trượng tại Tổ đình. Trong năm này Hòa thượng đã trúng tuyển vào khóa Cao đẳng chuyên khoa Phật học Liễu Quán tại chùa Linh Quang - Huế

Sau những năm giảng dạy Phật pháp cho chư Tăng Ni tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, vì bệnh duyên và lo trị bệnh nên Hòa thượng không còn thường xuyên tham gia. Đầu năm 2014, như cảm nhận được luật thế vô thường, Hòa thượng đã trở về Tổ đình đảnh lễ bảo tháp Tổ và Bổn sư. Thăm hỏi nhị vị Hòa thượng Pháp huynh. Sau đó Hòa thượng cũng đã nhờ con cháu đưa đi thăm viếng mộ phần của song thân và Tổ tiên ông bà. Sau đó Hòa thượng trở lại Quảng Hương Già Lam để đảnh lễ niệm ân chư Tôn đức tại trú xứ đã hoan hỷ  cùng Hòa thượng tu học trong hơn 40 năm hành đạo tại niềm Nam

Hòa thượng đã an nhiên thị tịch lúc 4 giờ 10 phút ngày mùng 8 tháng 6 năm Giáp Ngọ (4/7/2014), thọ 69 tuổi đời và 46 hạ lạp
Nguồn:www.phatgiaohue.vn

STT  Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp) Tác Giả
1
Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh

Thích Tín Đạo
2
Cuộc Đời Và Đức Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm

Thích Tín Đạo
        Trở lại trang mặt