Tác Giả
THIẾU KHANH


Thiếu Khanh và Phu Nhân
(luanhoan.net)


 "Nhà thơ dịch giả Thiếu Khanh, tên thật là Nguyễn Huỳnh Điệp, tuổi Nhâm Ngọ (1942), quê quán làng Bình Thạnh, Quận (nay là Huyện) Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Ngoài tập thơ Khơi Dòng in chung với các nhà thơ Thu Lâm và Nguyên Thi Sinh ở Canada năm 1968, Thiếu Khanh-nhà thơ có in được một tập thơ khác: Trong Cơn Thao Thức, (Ông Hoàng Khanh, chủ nhà xuất bản Da Vàng, Đà Nẵng, rất vui khi biết sau bốn mươi năm tập thơ vẫn còn… sống!).

Thiếu Khanh - dịch giả đã có khoảng hai chục tựa sách dịch, tiếng Việt và tiếng Anh, xuất bản trong nước, trong đó có một số tập thơ của các nhà thơ trong nước (nhà thơ Vi Khuê ở nước ngoài), và có một quyển Từ Điển Cụm Từ Việt Anh."


           Nguồn: https://www.luanhoan.net/Bai%20Moi%20Trong%20Ngay/html/bm%2011-5-25.htm

Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Lan Man Về Từ Kỵ Húy và Ngôn Ngữ Của Người Nam Bộ
Thiếu Khanh
2
Những Phát Hiện Mới Trong Sách The Birth Of Vietnam của TS K.Taylor
Thiếu Khanh
3
Vương Đạo Và Vị Vua Hùng Thứ 19
Thiếu Khanh
4
The Birth Of Vietnam Dịch Và Ngẫm Nghĩ
Thiếu Khanh
1
Thiếu Khanh Qua Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Kim Anh
2


3


4


5


6


7


8


9


10


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 7300 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt