Tác Giả

TRẦN THỨ
- ĐÀO TRỌNG VINH
Ông là cựu học sinh trung học Nguyễn Trãi (1955-1959) và Chu Văn An (1959-1962) tại Saigon. Trước những năm 1975, ông đi dạy học và là một luật sư hành nghề. Ông cũng là một sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau tháng 4/1975  Ông bị CS bắt cầm tù 9 năm. Ông là một thuyền nhân và đang cùng gia đình dịnh cư tại Hoa Kỳ từ năm 1988.
 (Trích từ Nguyệt San Người Việt Illinois Số 393-Tháng 7/2015)


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Văn Hiến Vận Động
Trần Thứ
2
Đạo Đức, Nhân Nghĩa và Nhân cách
Trần Thứ
3
KChuyện Gà, Bàn Về Chân Tình và Ý Chí Tự Do
Trần Thứ
4
Vinh Danh Cố Võ SưTrần Huy Phong
Đào Trọng Vinh

Vinh Danh Cố Võ Sư Trần Huy Phong (video)
Đào Trọng Vinh


        Trở lại trang mặt