Tác Giả
TRẦN VĂN BẢNG


Giáo Sư Trần Văn Bảng (1909-1996)

          - Tốt nghiệp: Tiểu và trung học trường Bưởi, đại học y khoa Hà Nội.
          -1936: Nội trú bệnh viện.
          -1940: Bắt đầu dậy ở trường đại học y khoa, giảng viên đại học y khoa Hà Nội.
          -1954: Di cư vào Nam, tiếp tục dậy sinh viên tại đại học y khoa Sài Gòn đến mãi sau 1975 khi qua định cư ở Pháp.
          -1956: Tu nghiệp về bệnh Cùi ở Paris.
          -Quản Đốc Chương Trình Bài Cùi và Trưởng Phòng Cùi Học tại Viện Pasteur Sài Gòn trong nhiều năm.
          -Trưởng Khu Bệnh Truyền Nhiễm tại Bệnh Viện Tâm Thần Chợ Quán (bệnh viện của người điên).
     
Những thành tích đáng kể trong lãnh vực y khoa của thầy Trần Văn Bảng:
          -Huy chương vàng Y Khoa Hà Nội 1940.
          -Huy chương vàng bộ y tế Sài Gòn.
          -Dịch quyển Introduction à l’étude de la médecine expérimentale của Claude Bernard.
          -Soạn cuốn Nomenclature des recherches médicales au Sud-Vietnam.
          -Prix Marchoux cùi học 1962.
          -Viết trên 30 bài viết về bệnh cùi

Nguồn: http://www.svqy.org/thaytvb.html

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Cây Gạo Làng Tôi (audio)
Trần Văn Bảng
2
Thầy Trần Văn Bảng
Phạm Anh Dũng
3


4        Trở lại trang mặt