Tác Giả
TRẦN VĂN ĐOÀN


GS. Trần Văn Đoàn

Giáo sư Trần Văn Đoàn là Giáo sư Triết học của Đại học Quốc Gia Đài Loan từ năm 1985 cho đến nay. Từ năm 1988 ông được phong chức Giáo sư Giảng tòa (Chair Professor), và từ năm 2000, ông giữ ghế Lịch sử Triết học phương Tây.

Trong hơn 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy về triết học, khoa học xã hội, ông từng làm việc tại Ý và Áo quốc, và từ năm 1980 tại Đài Loan. Giáo sư Đoàn cũng từng là Giáo sư Thỉnh giảng (Visiting Professor) và Giáo sư Nghiên cứu (Research Professor) của nhiều đại học trên khắp thế giới như: ĐH Lisbon, ĐH London, ĐH Louvain, ĐH Vienna, ĐH Frankfurt, ĐH Bắc Kinh, Max-Planck Institut (1996-97), ĐH Oxford, ĐH Georgetown, ĐH Kyoto, hai ĐH Quốc Gia Việt Nam (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), và nhiều đại học khác.

Giáo sư Đoàn tốt nghiệp Tiến sỹ Khoa học (Docteur en Science), Pháp (1973); Tiến sỹ Triết học (Doktor der Philosophie), Áo (1975), Thạc sỹ Thần Học (Magister der Theologie), Đức (1976). Ngoài ra ông hoàn thành Luận án Giảng sư (Habilitation) tại ĐH Salzburg, Áo (1978). Ông cũng được trao tặng bằng Tiến sỹ Danh dự (Dr. Honoris Causa), Canada (2001), cũng như chức Giáo sư Danh dự (Honorary Professor), ĐH Hoa Trung, Trung Quốc (2004), và Giáo sư Đặc cách (Distinguished Professor), ĐH Trường Vinh, Đài Loan (2012).

Giáo sư Đoàn là Tổng biên tập Tập san Triết học Châu Á (The Asian Journal of Philosophy), Đồng chủ biên của Từ điển Triết học và Tôn giáo (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), cũng như bộ Đại từ thư Triết học Trung Quốc (ĐH Phụ Nhân, Đài Loan), và là Biên tập viên của trên 30 Tập san nghiên cứu tại Canada, Mỹ, Đài Loan, Nhật, Phi Luật Tân, Thái Lan, Indonesia, cũng như Tập san Triết học của Liên hiệp các Hội Triết học Thế giới, UNESCO, và Hội đồng Nghiên cứu các Giá trị và Triết học - Council for Research in Values and Philosophy (Mỹ).

Từ năm 2004, Giáo sư Đoàn là Chủ tịch của Liên hiệp Triết gia Á Châu (Union of Asian Philosophers) và Ủy viên Hội đồng của Hội đồng Điều hành (Board of Directors) của Liên đoàn Quốc tế các Hội Triết học (Fédération internationale des sociétés de philosophie - FISP).

Giáo sư Đoàn đã xuất bản hơn 150 báo cáo khoa học (Research Papers) viết bằng tiếng Pháp, Đức, Anh, Ý, Trung và Việt ngữ đăng trên 30 Tập san nghiên cứu tại Âu, Á và Mỹ châu. Ông cũng là tác giả của trên 15 tập sách chuyên khảo (monographs) khác.

Trong số các tác phẩm Việt ngữ của ông bao gồm Việt Triết Luận Tập 1, Thông Diễn Học trong Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, Thuyết Hậu Hiện Đại và Việt Triết Luận Tập II và III.

 Nguồn:https://ired.edu.vn/vnThư Mục

STT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
Tâm Đạo Trong Việt Triết
Trần Văn Đoàn
2
Vài Suy Tư Về Việc Biên Soạn: Lịch Sử Tư Tưởng Triết Học Việt Nam
Trần Văn Đoàn
3
Việt Triết Tập Luận - quyển thượng
Trần Văn Đoàn
4
Giáo Dục Việt Nam - Cách Mạng Hay Cải Cách
Trần Văn Đoàn
5
Kim Định
Trần Văn Đoàn
6


7


8


9


10


11Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 7700 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt