Tác Giả
TRẦN VĂN TÍCH


Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, Đại học Y khoa Sài Gòn. Từ 1984 định cư ở Cộng hoà Liên bang Đức.
Từng góp bài viết thường xuyên cho hai tạp chí Văn Học (California) và Làng Văn (Toronto).
Sách đã xuất bản: Tư tưởng Lão Trang trong Y thuật Đông phương (An Tiêm 1972, Xuân Thu 1990), Đông y xybécnêtíc (Câu lạc bộ Y học dân tộc 1981), Sự muôn năm cũ (Làng văn 1992), Nho y Nguyễn Đình Chiểu (An Tiêm 1993), Văn sử y dược trong truyện chưởng Kim Dung (Thanh Văn 1995).Bác Sỹ Trần Văn Tích
(ảnh http://radiodlsn2011.blogspot.com.au/)

Trang Blog: http://nhannghiencuunq.blogspot.com.au/STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Phụ Huynh Chờ Đợi Gì Thế Hệ Trẻ Hải Ngoại
Trần Văn Tích
2
Hồ Sơ Bệnh Lý Nguyễn Du
Trần Văn Tích
3
Hiện Tượng (Nguyễn) Thùy Trang
Trần Văn Tích
4
Moritzburg, Phe Mình Phản Công
Trần Văn Tích
5
Moritzburg Sơ Kết (Hay Tạm Kết?)
Trần Văn Tích
6
Moritzburg: Người Việt Tỵ Nạn Đánh Cộng
Trần Văn Tích
7
Chúng Ta Là ...?
Trần Văn Tích
8
Tôi Và Việt Tân
Trần Văn Tích
9
Gìn Lòng Giữa Lửa
Trần Văn Tích


        Trở lại trang mặt