Năm Thứ 4893
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com


  TỦ HÌNH VĂN HIẾN

STT
HÌNH
275274
268267
266265
262261260259257
255253251
247245243242241239238237
232230228227  

   173
172'
   
 

     
    


    
  
 


   123122

 
 


 
101
  


 
     
               81    


 

   71    
           
      61  
           
  
  51


      41

3120 Tranh Đức LÊ THÁNH TÔN (4321-4376 VL)
 

Tranh Đức NGUYỄN TRÃI (4259-4321 VL)

  


Tranh Đức TRẦN NHÂN TÔN (4137-4187) Tranh  Đức LÝ THƯỜNG KIỆT (3898-3984 VL)

10

Tượng Đức LÝ THÁI TỔ (3853-3907 VL)


2


     1Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Tủ Hình Văn Hiến
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 5200 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com
(Kinh tế & Tài chánh)

Email: thuky@vietnamvanhien.net
Thông tin đa chiều là thể hiện tinh thần Dân Chủ & Đa Nguyên và đồng tiến bộ với nhân loại trong thiên niên kỷ mới.

Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Tình Người thay cho dối trá và hận thù. Lấy Nghĩa Làm Người thay cho tham nhũng và độc quyền là phương châm hành động của Nghĩa Sĩ Văn Hiến


Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm kế sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam của thể chế Dân Chủ Văn Hiến.

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ý kiến của quý nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích: (1) Bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiền hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.