Năm Thứ 4892
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI 

Phương Anh / RFA Thực hiện
Video
(bấm vào từng phần xem tiếp)

 Phần 1
 Phần 2
Phần 3
 Phần 4
 Phần 5
 Phần 6
Phần 7
Phần 8 Phần 9 Phần 10 Phần 11 Phần 12
Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần18
Phần 19 Phần 20 Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24
Phần 25 Phần 26 Phần 27 Phần 28 Phần 29 Phần 30
Phần 31 Phần 32 Phần 33 Phần 34 Phần 35 Phần 36
Phần 37 Phần 38 Phần 39 Phần 40 Phần 41 Phần 42
Phần 43
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
 Phần 50
  Phần 51
  Phần 52
  Phần 53
 Phần 54
 Phần 55
 Phần 56
 Phần 57
Phần 58
Phần 59
  Phần 60
 Phần 61
  Phần 62
Phần 63
 Phần 64
  Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
   Phần 72  Phần 73  Phần 74  Phần 75  Phần 76  Phần 77
  Phần 78
 Phần 79
 Phần 80
 Phần 81
 Phần 82
 Phần 83
Phần 84
 Phần 85
   Phần 86
 Phần 87
 Phần 88
  Phần 89
   Phần 90
 Phần 91
Phần 92
Phần 93
 Phần 94
 Phần 95
 Phần 96
Phần 97
Phần 98
 Phần 99
 Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
 Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 3520 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đã đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối vềThông tin đa chiều là thể hiện tinh thần Dân Chủ & Đa Nguyên và đồng tiến bộ với nhân loại trong thiên niên kỷ mới.

Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Tình Người thay cho dối trá và hận thù. Lấy Nghĩa Làm Người thay cho tham nhũng và độc quyền là phương châm hành động của Nghĩa Sĩ Văn Hiến


Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm kế sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam của thể chế Dân Chủ Văn Hiến.

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ý kiến của quý nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích: (1) Bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiền hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.