TÁC GIẢ
VU SƠN
THƯ MỤC

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Hải Chiến Hoàng Sa 1974
Vu Sơn
2
Còn Nhau Không?
Vu Sơn
3
Lẩn Thẩn
Vu Sơn
4
Dzợ Số 1
Vu Sơn
5
Ray Rứt
Vu Sơn
6
Đêm Hải Hành
Vu Sơn
7
Nợ Tình?
Vu Sơn

 

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10500 Tác phẩm )


Email:thuky@vietnamvanhien.org 
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.