Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comAI CÓ LÝ VÀ AI CÓ LỰC
Nguyễn Quang

I.- Lý là gì?


Lý là lẽ Phải Trái, nên lý có thiên lý vạn lý, nhưng “ cái lý chung ngay chính giữa
hai đầu mối ( two extremes ) gọi là Lý công chính”, là lý chung cho mọi người, cho
loài người. Ta có thể gọi bằng tên khác là lẽ Công bằng. Lẽ công bằng là lối sống giúp
chúng ta cư xử với nhau hai chiều ” có Đi có Lại “ để toại lòng nhau, nghĩa là Hoà với
nhau. Nhà Nho gọi lối hành xử đó là “ Chấp kỳ lưỡng đoan hay Doãn chấp quyết trung“
nghĩa là giữ lấy hai đầu mối, để làm sao cho vị trí cân bằng linh động luôn nằm đâu đây
khoảng giữa hai đầu mối. Tuy cố giữ lấy mối của Ta nhưng cũng cần có mối của Người
khác để cho cuộc sống chung được cân bằng gọi là mối liên hệ “ Phải Người phải Ta “.
Đầu mối có thể là hai hạn từ, hai sự việc, hai vấn đề, . . . giữa hai cá nhân, giữa hai phe
nhóm, giữa hai quốc gia, giữa Đông và Tây, giữa Trời với Đất. . .
Lý lớn nhất loại đó giữa Trời và Đất các Nho gia gọi Là lý Thái cực, đây là Lý Mẹ của
mọi Lý Con, Lý nào cũng đều gồm nét gấp đôi, khi hai cực được giao thoa hay cân bằng
thì gọi là nét Lưỡng nhất hay Lưỡng hợp hay được gọi là “ Đại Đạo Âm Dương
Hòa “. ( Âm Dương là hai đối cực hay hai đầu mối ).
Ví dụ khi hai nguyên tố hoá học kết hợp với nhau thành một hợp chất thì hai nguyên tố
trao đổi ( Cho và Nhận ) các điện tử vòng ngoài sao cho số điện tử là số chẵn mới được
cân bằng.

Khi hydrogen hợp với Oxygen thành phân tử Nước thì 2 nguyên tử Hydrogen cho đi
2 điện tử thành 2H+ ( Ion dương ) , còn nguyên tử Oxygen thu nhận 2 điện tử của
Hydrogen thành ion Âm 1/2O2 -- , hai bên góp chung: hydrogen 2 và oxygen 6 điện tử
thành 8 là số chẵn nên cân bằng để thành phân tử Nước. Hai nguyên tử hydrogen và một
nguyên tử oxygen cho và nhận điện tử với nhau để kết hợp, sự việc này cha ông chúng ta
gọi là Âm Dương tương thôi.
H2 + + 1/2O2 -- = H2O

Còn khi Hydrogen cho đi 1 điện tử vòng ngoài thì thành một ion +, Oxygen nh ận 2 điện
tử vào vòng ngoài thì trở thành một ion --, khi đó nguyên tử mất quân bình, cần phải kết
hợp mới được cân bằng.
Thái cực viên đồ gồm đối cực Âm Dương, nhưng trong Âm lại có Dương và trong Dương
cũng có Âm. Ta có thể dùng đồ hình này để giải thích sự kết hợp của cặp Gái Trai
thành đôi Vợ Chồng. Gái Trai là cặp đối cực, người con Gái có bản chất ( cái Thể ) là –
(âm) , mà cái Diện ở ngoài lại là + ( Dương ), người con Gái trở thành một ion +, còn
người con Trai có Thể là +, mà Diện lại là -,nên con Trai là một ion - , khi Trai gái gặp
nhau thì hai ion + và - tiếp xúc với nhau, nên có hấp lực kết hợp với nhau thành cặp Vợ
Chồng. Sự kết hợp này luôn ở trạng thái quân bình động, nó phụ thuộc vào lối hành xử
chấp kỳ lưỡng đoan của từng người từng sự việc từng trường hợp. Vì vậy cho nên trong
Đạo Vợ Chồng duy trì sự sống hàng ngày cho luôn được Thuận Hoà là điều rất khó. Vì
sống gần nhau hàng ngày, nhiều khi người ta khinh thường nhau mới sinh ra cợ sự bất
hoà, còn Cha ông chúng ta lại tôn Đạo Vợ Chồng thành Đại Đạo, vì nó quan trong và
khó bậc nhất và cần thiết bậc nhất cho cuộc sống hạnh phúc hàng ngày của gia đình.
Một điều chúng ta nên nhớ hai vợ chồng có khác nhau, thì mới cố gắng vươn lên sống
hoà hợp mới có thể biến hoá luôn đổi mới, để tiến bộ đầy sinh khí, vì không ý thức được
điều đó, nên bên này cứ đòi hỏi bên kia phải giống mình, khi không được đáp ứng thì
cho là không yêu thương nhau, sinh ra bầt hoà vì chúng ta không hiểu được sự đồng nhất
là chống biên dịch để tiến bộ.

Cũng vậy, nền tảng của chế độ Dân chủ là chập nhận sự khác biệt trong mọi lãnh vực để
cùng nhau nương theo luật tiến hóa để đổi mới mà tiến lên, mà tồn tại với thời gian. Nếu
cứ theo lối thượng đồng như CS khiến cả hệ thống đổ nhào như CS Liên Xô và Đông Âu.
Nền tảng phản Dân chủ của Độc tài là không chấp nhận đối lập.

Chế độ CS chỉ có một chiều hay cực đoan ( chỉ có một đầu mối, có Tao mà không có
Mày ) là cái lý chỉ có Nhận là cái lý gây mất quân bình, lý của kẻ cường bạo gây ra bất
Hòa “. Cái bệnh Duy lý một chiều này là trọng bệnh của xã hội ngày nay.
Vậy Lý công chính là lý của Đạo lý làm Người ( Tình lý hài hòa: nghĩa khí chi dũng
) giúp loài người ăn ở hoà với nhau, chứ không dùng sức mạnh bắp thịt ( Duy lý một
chiều: huyết khí chi dũng ) để đấu tranh để hiếp đáp cướp bóc, tiêu diệt nhau.
Giai cấp đấu tranh của CS là loại đấu tranh theo Lý một chiều cực đoan, gây ra hiếp
đáp, cướp bóc, giết chóc, gây ra bất hòa, hỗn loạn!

Đối với con Người thì lý công chính mới giúp mỗi người có cuộc sống Thân an Tâm lạc .
Đối với xã hội thì Lý Công chính giúp loài người thực thi lẽ Công bằng tương đối để
sống hoà với nhau. Sự rối loạn xã hội ngày nay đều là do nếp sống Duy lý cực đoan của
con người.
Để có được Lý công chính thì con người cần được sự trợ giúp của nguồn Tình để không
quá đà trong khi xử Lý kẻo rơi vào đường gian ác, và Lý cũng giúp Tình không quá
thiên lệch trong việc xử Tình, như vậy gọi là Tình Lý tương tham. Tình và Lý luôn quện
lấy nhau không thể tách rời, nên khi rời bỏ nguồn Tình thì cũng đánh mất lý công chính
luôn, khi cưỡng Lý thì Tình cũng bị tổn thương! Nguồn mạch của Tình Lý là nguồn Tâm
linh.

Tương tự như vậy trong lãnh vực quang học, ánh sáng vừa được truyền đi theo làn sóng
hình sin bao quanh các hạt photon truyền theo đường thẳng, sóng và hạt không thể tách
rời ( theo Louis de Brooglie ). Đó là Dịch lý hay cũng là Thiên lý.

II.- Lực là gì?

Lực còn gọi là sức lực, là sức mạnh. Có nhiều loại sức mạnh:
Sức mạnh vật chất như sức mạnh của bắp thịt, sức mạnh của máy móc, sức mạnh
của vũ khí nhất là sức mạnh nguyên tử.. .
Sức mạnh tinh thần là sức mạnh của tư tưởng,tư tưởng mạnh sinh ra hành động
dũng cảm, tư tưởng của một văn sĩ, một triết gia có khi còn mạnh hơn cả sư đoàn quân
đội.

Nói tổng quát những loại sức mạnh trên đều là sức mạnh của các dạng năng lượng khác
nhau như Điện năng, Hoá năng, Cơ năng, Quang năng, Nhiệt năng, Nguyên tử năng, . . .
Khi con người không ăn uống thiếu năng lượng thì không thể tư duy, khi tư duy thì phát
ra những tần số năng lượng ta gọi là trường tư tưởng, cha ông chúng ta gọi là Hồn
Thiêng Sông ( Lý ) Núi ( Tình ). Các tần số giống nhau thì tương ứng tương cầu mà
giao thoa với nhau như trường hợp cộng hưởng của âm thanh. Khi Tình Lý cộng hưởng
thì tạo nên Dũng khí.

Ngoài ra còn có sức mạnh của Tình thương, sức mạnh của Hận thù.
Sức mạnh của Tình thương thì có tính cách tích cực, có tính cách xây dựng, giúp
duy trì và tăng thêm năng lượng, có khả năng xây dựng con người, gia đình và xã hội,

và xây đắp nếp sống Hòa bình. Khi yêu thương nhau thì tăng thêm sức sống nối kết với
nhau, vì vậy mà phải tu dưỡng thì mới un đúc được sức sống của Tình thương và Lý công
chính, mà vươn lên những giá trị cao cả, đây là nguồn mạch của sự kết hợp của đoàn
kết.
Còn sức mạnh của Hận thù thì có tính cách tiêu cực, tiêu hao năng lượng, gây
chia rẽ, gây chiến tranh chết chóc tàn phá con người gia đình và xã hội. Khi căm giận,
hận thù nhau thì tiêu hao năng lượng làm sức sống bị cạn kiệt, con người mất hết tinh
hoa mà dìm con người xuống hàng súc vật, chỉ biết dùng nanh vuốt dành miếng ăn, nên
mới gây bất công chém giết cướp bóc nhau ! Để biết tác hại của hận thù giai cấp ra sao
thì cứ xem những tàn phá của CSVN đối với con người gia đình và xã hội Việt Nam thì
thấm đòn!

III.- Nguồn cội của Lý và Lực

Sức mạnh của Tình thương và Lý công chinh hài hòa bắt nguồn từ suối Cam tuyền
Tâm linh. Linh như Thần linh, linh nghĩa là đâu đâu cũng hiện diện như khi ta bảo Chúa
ở khắp mọi nơi. Ta đâu thấy Chúa, tưởng tượng ra Chúa được, vì Ngài vô hình, vô
tướng, vô thanh, vô sắc, vô xú, nhưng có thể nhận biết Ngài hiện diện qua ngọn sóng dạt
dào ngày đêm trên các đại dương muôn trùng, qua sức gió vũ bão của tầng khí quyển,
bao la, qua sức mạnh ẩn tàng nơi mọi vật khắp vũ trụ không ngừng biến hoá, qua sức
vận chuyển và biến hoá của hàng tỷ thiên hà, mỗi thiên hà với hàng tỷ thiên thể. Tất cả
đều chuyển vận triền miên theo tiết nhịp của Vũ trụ.
Trong cái Vĩ đại ( Vô cùng lớn ) của vũ trụ bao la đều chứa cái Tinh vi ( Vô cùng nhỏ )
của nguyên tử điện tử. . , và trong Tinh vi nào cũng chất chứa Vĩ đại.
Trong Thế giới hiện tượng này chỉ có cái Vĩ đại được đan kết với cái Tinh vi, Thiên chúa
không những hiện hữu khắp nơi trong vũ trụ bao la mà còn hiện diện ngay cả trong bất
cứ cái nhỏ nhoi nào như hạt bụi, vì vậy mà ta chỉ có thể nhận biết Thiên Chúa ngay trong
những cái Tinh vi của những cái Tâm thường !
Mặt khác, “ Thiên lý tại nhân tâm”, nên có đi vào Tâm thì mới Linh, Tâm là cửa Ngõ đi
vào cõi u Linh, cõi Tình, cõi Vô biên - nguồn của hợp nhất -, cõi của sự yên tĩnh tuyệt đối
( Silence ) và cõi của sự bất động hoàn toàn ( stillness ) , vì thế mà phải tĩnh Tâm mới
tu dưỡng được Nhân Tình, Nhân Tính, để có Nhân Tâm với Tâm Tình làm Người. Thế
nhưng muốn đi vào cõi Vô biên thì không thể hướng Ngoại mà phải hướng Nội mà quy
Tư, tức là quy Tâm, Tâm là cữa ngõ của nguồn Tâm linh. Cha ông chúng ta có bảo : “
Tâm bất tại yên, thị bất kiến, thính bất văn, thực bất tri ký vị: Khi đánh mất cái Tâm,
hay mất ý thức hay không ý thức đủ về con người và sự việc thì tuy mắt có nhìn mà cũng
không thấy, tai tuy có nghe mà vẫn không hiểu, miệng dầu có ăn mà chẳng hay ngon
dở “.

Khi con người sống theo nguồn Tình và Lý công chính thì thuận với Thiên lý, nhờ tính
chất nối kết và xây dựng nên giúp con người an vui, gia đình êm ấm và xã hội an bình,
còn sống với Hận thù và Tà ý thì nghịch với thiên lý, nên có tác dụng phá hoại, và gây
hỗn loạn, cha ông chúng ta đã cảnh cáo “ Thuận thiên giả tồn nghịch thiên giả vong”:
Thuận với Thiên lý thì trường tồn và phát triển, còn nghịch với Thiên lý thì bại vong, bị
tiêu diệt.
Trong gần thế kỷ nay, CSVN đã làm gì cho con người Việt Nam, Gia đình Việt Nam và
dân tộc Việt Nam, nhiều ngưòi Việt Nam, kể cả một số vị trí thức đâu quan tâm mà thấy,
vì họ đã đánh mất cái Tâm, mất cái ý thức làm Người, làm Công dân của chính mình, họ
thản nhiên sống to vo như một ốc đảo trên đại dương cuộc đời điên đảo! Thậm chí còn có
nhiều vị còn theo đóm ăn tàn của CSVN!

IV.- Lý và Lực của CSVN

Chủ nghĩa CS là chủ nghĩa chối Thần linh nên Vô thần, mà Vô Thần thì đâu có Tình Yêu
và Lý công chính thì làm sao mà Linh, vì thế cho nên:
Lý của CS là dùng Gian ý để cổ võ Hận thù mà Bịp, để phá hoại mà cướp, đầu
tiên là cướp chính quyền, để từ đó lên ngôi mà độc trị mà cướp mọi thứ.
Cha ông chúng ta đã căn dặn “ Thà làm đầy Tớ thằng Khôn hơn làm Thầy thằng
Dại “, thế mà CSVN lại “ làm Thầy Thằng dại Công Nông“,để dùng bàn tay vô tội của
họ mà diệt thằng Khôn trí thức quốc gia và tôn giáo “. Nay để bảo vệ mạng sống và của
cướp được, chóp bu CSVN lại cố ý dung túng cho các đàn em đảng viên khắp nước ăn
cướp tràn lan để dùng tay nhúng chàm của họ làm hàng rào bảo vệ. Lực lượng quân đội
và Công an tham nhũng là Lực của CSVN hiện nay. Vì bị lừa và sự sống gia đình mà họ
phải a theo, một khi bộ mặt tham tàn và cường bạo của chóp bu CSVN phơi bày, cũng
như phong trào dân chủ dâng cao, tất họ sẽ ra tay trừ khử để đái công chuộc tội. Nay
các thành phần đó đã rúng động, nhưng chưa phải lúc thuận lợi ra tay để cứu Dân cứu
Nước. Chúng ta tin rằng lương tâm của họ còn lắng im chưa vùng dậy,chứ không thể
mất!.
Tóm lại Lý của CSVN là “ Lý gian” Tham tàn và Lực của CSVN là Lực của
là “ Lực Cường bạo bị gài bẩy “, nên “ phát như lôi bại như khôi “ , nghĩa là khi bùng
lên thì như sấm chớp, mà khi bại vong thì nguội lạnh như tro tàn! Chúng ta chờ xem,
không lâu đâu!

1.- CSVN dùng Chiến lược Nhân danh để thực hiện trò đại Bịp

Trong cái gọi là cuộc cách mạng vô sản, CSVN luôn dùng chiêu bài Nhân danh để nói
một đàng làm ngược lại nẻo khác. Ta hãy liệt kê một số Nhân danh của CSVN:

CSVN nhân danh Nhân đạo và công bằng xã hội để lừa giới Công Nông phá
xiềng xích bằng Hận thù và Xảo kế mà cướp thế giới để xây Thiên đàng mù mà bành
trưóng.
CSVN nhân danh Quốc tế để phá quốc gia bằng ba cuộc chiến tranh ngụy tạo
và cách mạng vô sản sắt máu để dùng bạo lực tiêu diệt sinh lực vật chất và tinh thần của
VN.
CSVN nhân danh Nhân dân, Dân tộc để loại trừ lần lần các tầng lớp nhân dân,
trước tiên là dùng bàn tay công nông để loại trừ điạ chủ trí thức, các đảng phái quốc gia,
các tôn giáo, cuối cùng nhân danh Thiên đàng mù để lùa toàn dân vào chuồng tập thể,
dùng then cài tem phiếu thực phẩm để cài chặt cửa chuồng. Sau 1975 cũng nhân danh
Nhân đạo mà tiêu diệt Quân Cán Chính miền Nam trong các trại tù cải tạo.

CSVN nhân danh Văn hoá truyền thống Dân tộc để dùng văn hoá Lừa hầu phá
luân thường đạo lý làm Người cũng như nhân danh thuốc phiện để loại trừ các tôn giáo.

CSVN nhân danh Độc lập Quốc gia để gây chiến tranh để dùng bạo lực cách
mạng vô sản mà tiêu diệt lần lần nhân tài vật lực để giúp Tàu thực hiên âm mưu Nô lệ
hoá nhân dân, bán nước cho Tàu, để mưu chức Thái thú các quận huyện.

CSVN nhân danh Dân chủ tập trung để thực hiện lối cai trị Tham tàn và cường bạo.

CSVN ngụy danh kẻ lãnh đạo tài tình ngụy tạo ra điều 4 hiến pháp mà trường
trị để thực hiện lần lần âm mưu thôn tính VN cho Tàu.

CSVN nhân danh Hiến pháp cuội để ngồi chổm hổm lên cái Tam quyền mạo
nhận là phân lập mà phản dân hại nước.

CSVN nhân danh chiến đấu cho Hạnh phúc của một số người để dùng số
người đó diệt một số người tinh hoa mà phá sản quốc gia.

Tất cả đều là cuội! Cuội Nhân danh CSVN đã làm sa đọa con người, băng hoại gia
đình và phá sản quốc gia để diệt Di lần mòn. Tầu cần vị trí chiến lược Việt Nam, đâu
có cần nhân dân Việt Nam! Họ bảo dân họ có chết đi 6, 7 trăm triệu thì dân Tàu vẫn
còn đủ để thống trị cả thế giới, thì 87 triệu dân Việt Nam, họ có sá gì!! CSVN đã dùng
mọi mưu gian để thực hiện đúng điều đó cho Tàu!

2.- CSVN đã dùng lối Tàm thực của Tàu để bí mật dâng nước VN cho Tàu

Với Chiến lược đại Lừa Bịp và Chiến thuật Tham tàn và cường bạo, cùng mưu thâm
hiểm, Tàu cộng đã gài bẩy CSVN dùng Cách mạng vô sản triệt với khẩu hiệu “giết lầm
hơn bỏ sót “để tiêu diệt nhân tài vật lực của VN qua gần thế kỷ! “ .
Khởi đầu bán nước, Hồ Chí Minh và Phạm văn Đồng đã “ nhường khống “
Hoàng sa và Trường Sa Hoàng Sa cho Tàu.
Tiếp đó là âm thầm nhường Thác Bản Giốc, ải Nam quan, một số lãnh thổ và lãnh
hải biên giới miền Bắc.

Thông đồng cho Tàu trúng thầu phần lớn các công trình để Tàu đem dân qua cấy
mà chiếm đất.

Bí mật cho thuê rừng dọc theo dãy Trưởng Sơn của 18 tỉnh, nhất là cho Khai
quặng Bauxit Tây nguyên cũng như làm xa lộ theo đường mòn Hồ Chí Minh để giúp Tàu
khống chế xương sống của Việt Nam.

Tìm mọi cách đầu độc thực phẩm, phá hoại môi trường, để diệt Di cũng như lũng
đoan kinh tế để cắt gân Achille của VN.

Cho thuê các cữa biển đẹp để Tàu chiếm dụng lập làng vùng biển. Cho xây khu
phố to lớn ờ Bình Dương thành thị xã của Tàu ở miền Nam . Cho Tàu đi lại tự do để cho
Tàu xâm nhập lần lần lấy để chiếm đất cấy dân!.
Nay Tàu đang công khai hoá cho lưỡi bò liếm Hoàng Sa và trường Sa cũng như
cấm đánh cá ngoài biển để khống chế miền Đông mà CSVN không những không dám lên
tiếng cũng như cấm những ngưởi yêu nước chống Tàu xâm lược.

Không biết bao nhiêu cấp chỉ huy quân đội cũng như Công an được cài vào làm
mật vụ cho Tàu.

Những âm mưu Tàm thực của Tàu đã qua hơn 4000 năm mà không sao thực hiện
nổi, nay nhờ bàn tay sắt máu của CSVN đang được công khai lần lần, nhân dân Việt
Nam cứ mở mắt ra mà xem cho rõ!
Đó là những điều chúng ta thấy được còn bao nhiêu điều bí mật chưa được bung

Vậy thì:

Có chuyện gian ác nào mà CSVN không làm để cọng rắn cắn gà nhà, đem voi về
dày mã Tổ. CSVN còn gì để tiếp tục dâng hiến cho Tàu ?
CSVN là ai và CSVN đã đang và sẽ làm gì, nhân dân VN cần vạch mặt chỉ tên
từng ác tặc xưa nay đang cấu kết với giặc bán nước cùng với tội ác diệt chủng tinh vi của
chúng.
CSVN lấy tư cách nào để cai trị đất nước ?
CSVN hại dân bán nước mà nhân dân VN cứ mãi để cho chúng lái con tàu quốc
gia xuống thác, sao không vùng lên lật tàu cho chúng trôi dạt ra biển khơi!

Tất cả công việc của CSVN chỉ có mục đích cúc cung tận tuỵ làm tay sai diệt Di
cho Tàu.

Thiết tưởng cần nhắc lại cho CSVN rõ là Âu Châu đã cung cấp cho Nhân loại
ba tai họa lớn: Đó là Chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân, và Chế độ CS. Nay Châu Âu và
nhiều nước ở Á Châu đã là nước Dân chủ, các nước Phi Châu và Trung động cũng
đang sùng sục tiến lên nền Dân chủ, xã Nghĩa tiền thân của chế độ CS của CSVN là
thứ gì đây?. Đây là lúc không thể lập lờ đánh lẫn con đen được nữa.

Tự phong là đỉnh cao trí tuệ và lương tâm của Nhân loại, 14 người trong bộ Chính trị
đặc biệt là Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng hãy trả lời rõ ràng những điều đại
Bịp tàn dân bán nước như sau:

1.- Đảng CSVN cao rao chiến đấu cho Độc Lập dân tộc, sao lại âm thầm bán
nước cho kẻ thù truyền kiếp Tàu?

2.- Đảng CSVN cao rao giải phóng cho nhân dân được Tự do, sao lại cứ mãi
độc trị, nhất là đàn áp giam cầm bách hại những người nhân dân yêu nước chống Tàu
để giữ non sông gấm vóc của Cha ông để lại?

3.- Đảng CSVN cao rao xây thiên đàng trần gian để mưu Hạnh phúc cho công
nông, sao nay đã gần thế kỷ mà hai thành phần trụ cột công nông không những bị bỏ
rơi mà còn bị bóc lột tàn tệ và đem bán khắp thế giới?

Tục ngữ có câu “ Gậy ông đập lưng Ông “, Chúa Giêsu cũng đã phán “ Ai dùng gươm
chết vì gươm, ai dùng súng chết vì súng”, quả nhiên đã ứng nghiệm với những Tư
tưởng bạo ngược, những Nhân danh lừa bịp, nhưng Hành động bạo tàn của đảng
CSVN, những thứ “ ma đưa lối qủy đưa đường này đã đẩy CSVN “ tới con đường
kiệt, nay chính những Tham tàn và Cường bạo đang làm mờ tối trí óc CSVN, đang
bịt kín miệng CSVN, đang trói chặt tay CSVN, nên lối thoát duy nhất cho đảng CSVN
là thành tâm hối lỗi, đái tội lập công, quay đầu trở về với Đạo lý Dân tộc, chứ cứ mù
quáng theo Tàu theo Mỹ một cách nô lệ cũng đều là tử lộ!

V.- Lý và Lực của nhân dân Việt Nam

Cuộc đấu tranh cho nền Dân chủ với Tự do và Nhân quyền hiện nay do nhiều thành phần
trong nước đang đương đầu với CSVN là cuộc đấu tranh chính nghĩa, vì là cuộc đấu
tranh do Dân cho Dân và vì Dân để thực hiện chế độ nhân dân làm chủ đất nước.Mục
đích là đem Lý công chúng vào đời sống xã hội để cho mọi người sống yên vui.

Một điều mà chúng ta cần nhắc lại hoài là: Kẻ thù của nhân dân chúng ta không chỉ là
đảng CSVN, mà chính là kẻ thù truyền kiếp Bắc phương, đã hơn 4000 năm nay họ tìm
mọi cách để chiếm nước ta. Họ đã nô lệ dân ta hơn 1000 năm, gây 8 cuộc đại chiến, và
tìm mọi cách để tiêu diệt dân tộc ta. Họ liên tiếp dìm dân tộc ta trong cảnh “ Cái khó
bó cái khôn “ để cho dân tộc ta sa vào cảnh “Bần cùng sinh đạo tặc”, để làm tiêu hao
sinh lực dân tộc mà cướp nước. Thêm vào đó dân tộc ta lại mang thêm tròng nô lệ người
Pháp trong 80 năm nữa. Điều quan trọng là nền văn hoá Hán Nho khiến cho dân tộc
ta đánh mất “ vi ngôn đại nghĩa “ của văn hoá Cha ông, mà cứ ngâm thi vịnh nguyệt,
tầm chương trích cú trong cảnh quê mùa lạc hậu, nhất là khi tiếp xúc với văn hoá Tây
phương ngoài độc dược CS còn có lối sống cá nhân chủ nghĩa vô trách nhiệm đã tách
dân tộc chúng ta ra nhiều mảng, xé tung bọc Đồng bào, nguồn gốc của đoàn kết dân tộc,
đến nay còn chưa chắp vá lại được, do đó chúng ta cứ lẩn quẩn đấu khẩu hơn thua với
nhau, ôm lấy cái quá khứ mà hoài tưởng, do đó mà:
Đánh mất ý thức về vai trò làm chủ của mình,
Lãng quên cuộc sống “ Dĩ hoà voi quý “ với nhau của nền văn hoá Cha ông,
nên cứ dẫm chân một chỗ, kẻ thù này còn quan trọng hơn kẻ thù Bắc phương và CSVN, vì đó là khởi điểm giúp dân tộc chúng ta có nội lực mà vươn lên.

Còn Lý và Lực của Nhân dân chúng ta thì Cụ Nguyễn Trãi đã tóm tắt trong Bình Ngô
đại cáo.

Chiến lược hay Lý và Lực của nhân dân chúng ta là :
Chí Nhân và Đại Nghĩa. Chí Nhân là khối Tình của toàn dân, đại Nghĩa là Lý
công chính, là trách nhiệm của toàn dân. Lý và Lực của Tàu và CSVN là Tham tàn và
Cường bạo.

Còn Chiến thuật của nhân dân chúng ta là :“ Dĩ Nhu thắng Cương, dĩ Nhược
thắng Cường”.

Còn của Tàu và CSVN là “ Dĩ Cường lăng nhược: cá lớn nuốt cá bé “.
Cha ông chúng ta đã vận dụng tài tình chiến lược và chiến thuật đó qua trường kỳ lịch
sử, nên đã thành công vẻ vang, nay chúng ta học đòi cái dở của người, bỏ mất phần tinh
hoa của cha ông, nên chưa vùng lên vực dậy được.
Chiến lược và Chiến thuật trên là chính nghĩa quốc gia.

VI.- Kết luận

So sánh lực lượng đôi bên thì Tàu quá lớn so với chúng ta, so với CSVN thì trong tay
chúng còn quân đội công an với súng ống, còn nhân dân chúng ta chỉ có tay không,
nhưng nhờ chiến lược và chiến thuật trên, tuy tay không mà chúng ta vẫn có, vẫn có sức
mạnh vô địch của cái chính nghĩa sáng ngời, nhờ sự Tham tàn và Cường bạo của Tàu và
CSVN đã hiện nguyên hình làm rạng tỏ, kẻ thù Tàu cộng và CSVN đã hết con đường lừa
bịp, đã gây phẩn nộ cho toàn dân và đã đi cùng đường lừa đảo thế giới!
Mao trạch đông đã dùng phương pháp tẩy não để xoá lương tâm của con người, nhưng
đã thất bại ê chề , CSVN cũng đã dùng mọi phương cách hiểm độc diệt lương tâm để làm
khiếp nhược con người, nhất thời thì được, nhưng nay đà vô hiệu . Chúng đã lầm, lương
tâm là thứ nằm sâu kín trong tâm khảm mỗi con người, không thể xoá, khi bị đàn áp thì
nhất thời chúng xẹp xuống để tránh né, nhưng đến nột lúc càng đàn áp thì chúng càng

vùng lên theo luật tác dụng và phản tác dụng, vì thế xem bề ngoài thì chúng mạnh, nhân
dân ta yếu, nhưng xét qua bản chất của vấn đề thì nhân dân chúng ta lại vô cùng mạnh
với điều kiện là chúng ta biết kết hợp chặt chẽ với nhau. Nay chúng chỉ lén lút thực hiện
âm mưu đen tối và chống chế yếu hèn, vì mất chính nghĩa nên mất hết nội lực, chỉ còn lại
cái bộ mặt tàn bạo trâng tráo cuối mùa. Cứ xem hành tung của những Công an dẹp biểu
tình cũng như các cuộc đấu khẩu của những thành viên dân chủ với công an thì nhận ra
tinh thần sa sút của chúng. Qua cuộc đối đáp cũng như lối hành xử của những chiến sĩ
dân chủ trong nước thì họ ngang nhiên và hùng dũng hơn tụi cầm quyền CSVN nhiều.
Những cái đại Bịp của CSVN nay quấn vào xiết cổ đảng CSVN, những lời tuyên bố lếu
láo về Dân chủ Nhân quyền của Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú trọng, Nguyễn Đức
Nhanh, . . . đang bó tay lực lượng tay sai công an bất động trơ mắt nhìn trước những
cuộc biểu tình chống Tàu cứu nước đang ngày một dâng cao.
Ngoài ra các phong trào dân chủ thế giới đang dâng cao là một trợ lực lớn lao cho nhân
dân ta quét sạch lũ độc tài.

Nay CSVN bên trong thì nhân dân oán hận, bên ngoài thì các nước kết án đàn áp nhân
quyền, trong nội bộ thì lục đục xâu xé nhau, lại thêm Trung cộng đang nóng lòng nuốt
mồi cho nhanh, vội vã xiết thêm vòng kim cô, CSVN là lũ phi nghĩa, đang sa vào vòng
khốn đốn, nay như ngọn đèn sắp tắt, nó phải phụt lên mới tắt ngúm chưa biết khi nào!
Đây là cuộc đấu Tình đấu Lý bất bạo động, phải biến hoá khôn lường để nắm thế
thượng phong của phe chính nghĩa. Thế nhưng cuộc chiến đấu của nhân dân chúng
ta cũng còn cần nhiều trí não và sức lực của toàn dân. Chúng ta cần giúp nhau phục
hoạt lại tinh thần của con người Nhân chủ, khi đó mới đủ tư cách và khả năng làm
chủ gia đình và đất nước. Khôi phục lại tinh thần đồng bào “ lá lành đúm lá rách, chị
ngả em nâng, máu chảy ruột mềm, tay đứt ruột xót “ cùng giúp nhau vùng lên vực
dậy. Có khó của chúng ta nằm trong tâm tư ngại khó của mỗi chúng ta. Qua được
chướng ngại đó thì việc vượt sông băng ngàn nào có quản chi!
Lòng dạ thanh niên đang sục sôi thôi thúc lên đường cứu nước, mỗi bàn tay một viêc,
mỗi cái đầu một sáng kiến, chúng ta hãy nhanh chóng góp gió thành bão, quét sạch
rác rưởi lũ cường bạo tham tàn! Những sáng kiến trong 9 cuộc biểu tình vừa qua làm
nức lòng và đem lại hy vọng lớn lao cho nhiều người.

Tóm lại sức mạnh của Tàu cộng và CSVN là Tham tàn và Cường bạo, là phi nghĩa
ngày càng tối om, còn sức mạnh của nhân dân ta là Chí nhân và đại Nghĩa là chính
nghĩa sáng ngời đầy sức sống mới. Chúng ta hãy làm sáng tỏ được hai đối cực Chính
nghĩa và Phi nghĩa để mau chóng thành công.

Cầu xin Hồn thiêng Sông Núi soi sáng và độ trì cho mỗi chúng ta!
Nguyễn Quang


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang : Ai Có Lý Và Ai Có Lực
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đã đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.